Dokter Bosman is er voor u

Voor wie?

Dokter Bosman heeft een breed specialistisch tweedelijns behandelaanbod voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen die in hun dagelijks functioneren en ontwikkeling vastlopen met stemmingsproblematiek, invaliderende angst, dwang, ontwikkelingsproblemen (ADHD, Autisme), trauma en/of persoonlijkheidsproblemen.

Daarnaast vindt in het kader van regionale netwerkzorg regelmatig deelbehandeling plaats van cliënten die elders in zorg zijn.
Bij psychosociale problematiek (denk aan schulden, huisvestingsproblemen, afwezigheid van dagbesteding, eenzaamheid, (v-) echtscheidingsproblematiek)) vragen wij u voor passende hulp ook een verwijzing naar het sociaal domein/jeugdhulp te doen.

Hoe?

Bij Dokter Bosman kijken we vanuit Positieve Gezondheid op een integrale manier naar mentale gezondheid. Dat betekent dat we bij de start van de behandeling met cliënten en hun naasten in kaart brengen wat problemen, sterke kanten, leefomgeving en onderlinge samenhang zijn. Daarna stellen we gezamenlijk haalbare behandeldoelen op. We spreken af wat cliënten, naasten, betrokken hulpverlening en onze behandelaren kunnen doen om deze doelen te behalen. De behandeling is gericht op een betekenisvol herstel binnen 1 jaar. Daarbij maken we zoveel als mogelijk gebruik van digitale behandelmodules (Therapieland) afgewisseld met gesprekken met behandelaren.

Aanmelden en verwijzen via ZorgDomein

U kunt via ZorgDomein verwijzen naar Dokter Bosman GGZ. U vindt ons zorgaanbod terug onder Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor het verwijzen van uw patiënt, kunt u ook gebruik maken van onze standaard verwijsbrief. Open hier de verwijsbrief.

De ingevulde verwijsbrief kunt u meegeven aan uw patiënt (en/of ouders) of direct versturen via ZorgDomein.

Contactgegevens:
Dokter Bosman cliëntenservice
Basicweg 12 D
3821 BR Amersfoort

E: aanmeldingen@dokterbosman.nl

Meer weten ? Bekijk onze veelgestelde vragen.