Dokter Bosman is er voor u

U zet alles op alles om er in deze lastige tijd voor uw patiënten te zijn. U werkt met volle inzet om het coronavirus het hoofd te bieden. 

Digitale ondersteuning voor uw praktijk

Dokter Bosman blijft open om u te ontlasten. Onze psychologen en psychiaters zijn direct beschikbaar voor verwijzing, consultatie of advies voor u en uw patiënten met psychische problemen. Voor uw POH-GGZ hebben we een consultatielijn. Zij kunnen bellen met 088 226 76 26. 

Snel terecht

Uw patiënten kunnen snel bij ons terecht. Wij doen direct een uitgebreide diagnostische telefonische screening. Onze afspraken gaan door en we hebben onze werkwijze aangepast. We bieden met onder ander videobellen alle reguliere zorg – in aangepaste vorm.

Aanmelden

Bent u huisarts, jeugdarts, arbo-arts, medisch specialist of anderszins zorgverlener? Dan kunt u bij ons iemand aanmelden voor een diagnose en/of behandeling. Dat kan ook als intern begeleider of zorgcoördinator van een school. De inzet van de professionals van Dokter Bosman vertaalt zich in korte wachttijden, snelle en effectieve klachtvermindering en een cliënttevredenheidsscore van 8,4.

Verwijzen

Voor het verwijzen van uw patiënt, kunt u ook gebruik maken van onze standaard verwijsbrief. Open hier de verwijsbrief (pdf-formaat)

De ingevulde verwijsbrief kunt u meegeven aan uw patiënt (en/of ouders) of zelf opslaan en sturen aan het inboundteam van Dokter Bosman. De patiënt (en/of ouders) kan daarna zelf de online aanmeldprocedure volgen.

Contactgegevens:
Dokter Bosman Inboundteam
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

E: aanmeldingen@dokterbosman.nl

Fax: 0320 752 611

Wij werken met het concept van Positieve Gezondheid

Bij positieve gezondheid wordt gezondheid niet primair gezien als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen om te gaan met lichamelijke, psychische en sociale uitdagingen in het leven en daarbij zoveel als mogelijk eigen regie te voeren. Positieve Gezondheid is ingedeeld in 6 dimensies: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van Leven, Sociaal Maatschappelijk Participeren en Dagelijks Functioneren.

Met deze bredere benadering dragen wij bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Wat brengt het uw patiënt?

  1. Uw patiënten komen veel meer in contact met hun kracht in plaats van dat ze aangesproken worden op hun zwakte;
  2. Zij leren te focussen op een betekenisvol leven, in plaats van op gezondheid;
  3. Persoonsgerichte zorg dat echt aansluit op hun persoonlijke behoeften;
  4. De regie ligt bij de mensen zelf en wij helpen hen hun eigen beslissingen te nemen.

Wat doet Dokter Bosman?

Dokter Bosman ziet psychologische behandeling niet als een doel op zich om symptomen te bestrijden, maar als een middel dat een cliënt kan helpen zijn persoonlijke doelen te bereiken

Bij aanmelding en gedurende hun behandeling worden kinderen, ouders en volwassenen uitgenodigd hun gezondheid te meten met een Tool ontwikkeld door het Instituut voor Positieve Gezondheid. Met de uitkomst van de tool stelt de cliënt zijn persoonlijke behandeldoelen vast.

Specialistische diagnostiek, coaching en verschillende therapieën zijn geen standaard middel, maar worden op maat ingezet om het doel van de cliënt te bereiken. Door het volgen en bespreken van hun eigen gezondheid blijven cliënten tijdens hun behandeling regie houden over hun eigen herstelproces.

Advies

Vermoedt u bij uw patiënt een angststoornis, depressie , ADHD, autisme of ander gedragsprobleem? Merkt u dat deze patiënt er in het dagelijks leven last van heeft? Een juiste indicatiestelling is een belangrijk aandachtspunt bij Dokter Bosman. Dokter Bosman zet zich in om u te ondersteunen bij screening. Om zeker te zijn dat de juiste zorg op de juiste plaats komt en om het belang van de patiënt te borgen kunt u indien nodig altijd vooroverleg plegen met een behandelaar van Dokter Bosman. Dit kan door contact op te nemen een behandelaar van een vestiging in de buurt. U kunt ook bellen 088 226 76 26. Dokter Bosman geeft u altijd een terugkoppeling van een behandeling. Zo blijft u goed op de hoogte van de gezondheid van uw patiënt.

Specialistische kennis

Dokter Bosman heeft specialistische kennis in huis op het gebied van onder andere depressies, burn-outs, AD(H)D, hoogbegaafdheid, PTSS, stemmingswisselingen, dwang, angsten en autisme. Bij autisme werkt Dokter Bosman samen met ons Autisme Kenniscentrum.

Op basis van onze indicaties en contra-indicaties voor volwassenen respectievelijk kind en jeugd kunt u zien waarvoor u bij Dokter Bosman terecht kunt.