Dokter Bosman is er voor u

U zet alles op alles om er in deze lastige tijd voor uw patiënten te zijn. We zien een flinke toename van psychische klachten. Het gevolg is dat de aanmeldingen die wij dagelijks ontvangen groter is dan wat onze behandelaren per dag kunnen doen. Hierdoor moeten uw patiënten langer wachten op een eerste gesprek over de zorg die zij nodig hebben. Dat is vervelend en onze excuses hiervoor.

Aanmelden

Bent u huisarts, jeugdarts, arbo-arts, medisch specialist of anderszins zorgverlener? Dan kunt u bij ons via ZorgDomein uw patiënt aanmelden voor een diagnose en/of behandeling. Op basis van onze indicaties en contra-indicaties voor volwassenen, kind en jeugd of digitale praktijk kunt u zien waarvoor u bij Dokter Bosman terecht kunt.

Verwijzen ZorgDomein

U kunt via ZorgDomein verwijzen naar Dokter Bosman GGZ. U vindt ons zorgaanbod terug onder Geestelijke Gezondheidszorg.

Voor het verwijzen van uw patiënt, kunt u ook gebruik maken van onze standaard verwijsbrief. Open hier de verwijsbrief.

De ingevulde verwijsbrief kunt u meegeven aan uw patiënt (en/of ouders) of direct versturen via ZorgDomein.

Contactgegevens:
Dokter Bosman cliëntenservice
Basicweg 12 D
3821 BR Amersfoort

E: aanmeldingen@dokterbosman.nl

Fax: 0320 752 611

Herstelgericht en effectief

Samen met uw patiënt brengen we in kaart welke impact de klachten hebben op het dagelijks leven en welke persoonlijke doelen uw patiënt wil bereiken. We maken samen een persoonlijke aanpak en de diagnose en behandeling zijn middelen om deze doelen te bereiken. Dat betekent ook dat we de omgeving, ouders, partner, familie en vrienden betrekken om de effectiviteit van de behandeling te vergroten.

Eigen regie

Bij ons is eigen regie een belangrijk onderdeel van de mentale gezondheid. Daarom stellen we bij aanmelding persoonlijke gezondheidsdoelen op. Dat doen we met het concept Positieve Gezondheid waarbij gezondheid meer betekent dan de aan- of afwezigheid van klachten. Bij aanmelding en tijdens de behandeling wordt uw patiënt uitgenodigd om de gezondheid te meten. Wij bespreken met uw patiënt wat een concrete verbetering is. Wanneer de behandeling geslaagd is en kan stoppen. Door tijdens de behandeling te blijven meten weten wij of de behandeling werkt. Samen met uw patiënt werken we naar deze ‘stip op de horizon’ toe. Uiteindelijk laten we uw patiënt weer los, zodat zij met hernieuwde veerkracht zelf hun vleugels uit kunnen slaan.

Wat brengt het uw patiënt?

  1. Uw patiënten komen veel meer in contact met hun kracht in plaats van dat ze aangesproken worden op hun zwakte;
  2. Zij leren te focussen op een betekenisvol leven, in plaats van op gezondheid;
  3. Persoonsgerichte zorg dat echt aansluit op hun persoonlijke behoeften;
  4. De regie ligt bij de mensen zelf en wij helpen hen hun eigen beslissingen te nemen.

Advies

Een juiste indicatiestelling is een belangrijk aandachtspunt. Dokter Bosman zet zich in om u te ondersteunen bij screening. Om zeker te zijn dat de juiste zorg op de juiste plaats komt, kunt u altijd vooroverleg plegen met een behandelaar van Dokter Bosman. Dit kan door contact op te nemen een behandelaar van een team in de buurt. U kunt ook 088 226 76 26 bellen.