Cliënten- en familieraad Dokter Bosman

Cliënten en familie zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschap binnen Dokter Bosman. Cliënten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die zij ontvangen. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

De cliënten- en familieraad van Dokter Bosman bestaat uit gekozen vertegenwoordigers en is een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan. De raad volgt het beleid van de onze organisatie kritisch en houdt daarbij de belangen van cliënten scherp in het oog. Het uitgangspunt van de raad is dat cliënten zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen behandeling omgeving. Onze cliëntinformatie kun je hier downloaden.

Enthousiaste vrijwilligers

De cliënten- en familieraad bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers, die direct of indirect betrokken zijn bij Dokter Bosman en haar cliënten. Zij zijn voor Dokter Bosman de stem van de cliënten. En die stem is onmisbaar.

Wil je meedenken?

Graag horen wij van je wat je ervaringen en wensen zijn. Dankzij de ervaringen van cliënten en naasten die dit met ons gedeeld hebben, hebben we al een aantal keren goede adviezen kunnen uitbrengen.  Meedenken kan door je ervaringen via onderstaand contactformulier te delen.

Jaarverslag

Ons jaarverslag 2019 lees je hier.

Contact

Heb je een vraag of wil je de raad iets laten weten? Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier of mail naar dbclientenenfamilieraad@gmail.com. Bedenk wel: de Cliëntenraad behandelt geen individuele zaken van cliënten.