Over Dokter Bosman

Onze missie

Wij willen mensen echt verder helpen in hun leven. Dat is waar we met Dokter Bosman voor staan. Door samen met de cliënt en hun omgeving te werken aan een beter en plezieriger leven.

Onze visie

Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van de geestelijke gezondheid van een cliënt. Onze behandeling is erop gericht de cliënt en hun omgeving te leren omgaan met dat waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. En daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak met gebruikmaking van nieuwe technologie. Dat is Dokter Bosman en dat is volgens ons psychologie van nu.

Directie Dokter Bosman

Adriaan Voormolen – Algemeen Directeur

Adriaan Voormolen is bestuurder bij Dokter Bosman.

Lidewij Knook – Directeur Zorg

Lidewij Knook (1973) is Kinder- en jeugdpsychiater. Ze is verantwoordelijk voor de zorg van Dokter Bosman. Voordat ze bij Dokter Bosman in dienst trad, werkte ze onder andere als psychiater bij UMC Utrecht en Altrecht. 

Met alle betrokken partijen werkt de directie aan verbeteringen voor de gehele geestelijke gezondheidszorg in Nederland waarbij het uitgangspunt is: beste persoonlijk zorg waarbij de cliënt de regie heeft over zijn eigen behandeling.

Ontstaansgeschiedenis

Dokter Bosman is opgericht in 2008 met als doel de ggz radicaal te verbeteren. Vanaf de oprichting gaat het bij Dokter Bosman niet om het aanhoren van de problemen van cliënten en eindeloos vergaderen met collega’s over die cliënten, maar om het bieden van oplossingen. Het grootste verschil met andere organisaties zit ‘m niet in de cliënten die we hebben of hun problematiek, maar de oplossing die we de mensen bieden. Een persoonlijke aanpak. Dat is Dokter Bosman. Bij ons wordt de toon niet gezet door regels en strakke protocollen, maar door de cliënten en de behandelaars zelf.  Het is een visie die aansloeg. Bij cliënten, maar zeker ook bij verwijzers en zorgverzekeraars – die al snel zagen dat deze nieuwe kijk op de geestelijke gezondheidszorg resultaten opleverde.

Groei in een veranderend zorglandschap

In tien jaar tijd groeide Dokter Bosman uit tot een bedrijf met een twintigtal vestigingen en ruim driehonderd medewerkers die ruim 6000 cliënten per jaar behandelen. In het afgelopen decennium is het landschap van de ggz compleet veranderd. Tegenwoordig praten we niet meer over ziekte en problemen, maar gebruiken we Positieve Gezondheid om met cliënten aan hun doelen te werken, kijken we welke handvatten we mensen kunnen bieden om hun leven weer op de rails te krijgen.

Ontwikkelingen in de zorg

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg en de complexiteit van de zorgvraag neemt toe, terwijl zorgbudgetten nauwelijks groeien en mensen steeds meer geacht worden zelf op te lossen. Wij bewegen daarin mee. We praten niet meer over ziekte en problemen, maar gebruiken Positieve Gezondheid om met cliënten aan hun doelen te werken, kijken we welke handvatten we mensen kunnen bieden om hun leven weer op de rails te krijgen. Tegelijkertijd vragen regeldruk, wachttijden en personeelstekorten om slimme oplossingen. De technologie om nieuwe vormen van zorg mogelijk te maken, is binnen handbereik.