Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van de geestelijke gezondheid van een cliënt. Onze behandeling is erop gericht de cliënt en hun omgeving te leren omgaan met dat waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. En daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak met gebruikmaking van nieuwe technologie.

De diagnose en behandeling zijn middelen om het doel van de cliënt te bereiken, geen doel op zich. Dat betekent ook dat je tijdens het traject je aanpak durft te wijzigen als de cliënt of de situatie daarom vraagt. En dat je de partner, familie en vrienden betrekt om de effectiviteit van de behandeling te vergroten. Je kunt ook altijd een beroep doen op de kennis en ervaring van je collega’s uit verschillende disciplines.

Uiteindelijk laat je de cliënt weer los, zodat deze met hernieuwde veerkracht zelf de vleugels uit kan slaan.

Herstelgerichte, effectieve zorg

Wij werken volgens de principes van Positieve gezondheid. Dit is een nieuwe manier van kijken naar gezondheid. Gezondheid betekent dan meer dan de aan- of afwezigheid van klachten. Het gaat om het kunnen omgaan met de sociale, lichamelijke en mentale uitdagingen van het leven, zodat je er zelf invloed op hebt.

Een behandeling is een middel om de doelen van de cliënt te bereiken, geen doel op zich. Een doel kan bijvoorbeeld het leren omgaan met overprikkeling of minder somber zijn. Iedere cliënt is uniek, daarom is elke behandeling maatwerk. Is breder psychologisch onderzoek nodig? Moet ik op een andere manier aansluiten bij de verandering die de cliënt zelf al in gang heeft gezet? Kan ik afschalen naar lichtere zorg of kan ik het traject zelfs afronden? Je toetst voortdurend of de behandeling bijdraagt aan het doel.

Onze kernwaarden

Wij willen de best mogelijke psychologische zorg bieden. Dat trekt ambitieuze mensen. Elk jaar verwelkomen we veel nieuwe collega’s. En dan is één ding heel belangrijk: dat iedereen onze cultuur omarmt en Dokter Bosman snapt en onze persoonlijke aanpak kan uitdragen. Op basis van onze vijf kernwaarden.

Persoonlijk
Samen
Eigen regie
Betrokkenheid
Bevlogenheid

Persoonlijke aanpak

Je gebruikt je specialistische expertise en ervaring om een persoonlijk behandelplan op maat te maken. We maken gebruik van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling. We laten ons inspireren door het concept Positieve Gezondheid.

Doel van de cliënt

Specialistische diagnostiek en behandeling worden op maat ingezet om het doel van de cliënt te bereiken. Cliënten blijven tijdens hun behandeling regie houden over hun eigen herstelproces door het volgen en bespreken van hun eigen gezondheid.

Wat ons anders maakt

Het grootste verschil met andere organisaties zit ‘m niet in de cliënten die we hebben of hun problematiek, maar de oplossing die we de mensen bieden. Geen gewone zorg, maar een persoonlijke aanpak. Bij ons wordt de toon niet gezet door regels en strakke protocollen, maar door de cliënten en de behandelaars zelf. Dat is ook Dokter Bosman. In onze vlogs verstoppen we ons niet achter acteurs. Liever Vincent, Eva, Floor of Tirtsa, die bij ons werken en er écht wat van weten.

Volwassenen

Volwassenen worden naar ons verwezen voor diagnostiek en behandeling van een psychiatrische aandoening. Maar de ene depressie is de andere niet en diagnostiek van bijvoorbeeld ADHD is voor ons geen doel op zich. We kijken met cliënten en hun omgeving naar de impact van problemen op hun functioneren. We bepalen met iedereen concrete positief geformuleerde persoonlijke doelen en zetten zoveel mogelijk de sterke kanten van de cliënt en de omgeving in.

Kind en Jeugd

Kinderen en jongeren zijn bij aanmelding regelmatig gestuurd door iets of iemand anders (bv. wijkteam, school of ouders). We vinden het belangrijk om bij aanmelding helder te hebben wat de impact van problemen op de omgeving is. Maar ook wat de impact van de omgeving op de problemen is. We vinden het essentieel te weten welke persoonlijke doelen daarbij passen. Samen met zowel met ouders als met kinderen bepalen we bij de aanmelding al wat hun eigen doel in de behandeling is. Ons doel is het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van kinderen verbeteren. Onze focus ligt op de sterke kanten van kind en omgeving, gericht op de toekomst.

Over Dokter Bosman

Kies je voor Dokter Bosman, dan kies je voor psychologische zorg die hand in hand gaat met een praktische en positieve aanpak voor onze cliënten. Bij ons wordt de toon gezet door de cliënten en de behandelaars zelf. Dat is Dokter Bosman en dat is volgens ons psychologie van nu.

Onze behandelaren zijn echt. Dat vertaalt zich in kleine dingen. Echt geïnteresseerd in onze cliënten bijvoorbeeld. Deze echtheid verbindt ons. We hebben altijd een onderbouwing voor wat wij doen. Want we weten wél waarover we praten. Zo niet, dan doen we niet alsof. We gaan op onderzoek uit en komen terug als specialist.

Autisme Kenniscentrum, onderdeel van Dokter Bosman

Het Autisme Kenniscentrum onderdeel van Dokter Bosman is gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding van mensen met (een vermoeden van) een autisme-spectrumstoornis.