Autisme bij meisjes vaak herkend aan gedrag en emoties

meisjes gedragsproblemen

Meisjes met autisme krijgen hun diagnose op basis van de emotionele en gedragsproblemen die ze vertonen. Echter, deze problemen zijn een gevolg van autisme, het leed is dan eigenlijk al geschied. Dit blijkt uit onderzoek van Erasmus MC gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Autism.

Sekseverschillen bij autisme

Onderzoekers vragen dan ook meer aandacht voor sekseverschillen bij autisme. Vaak krijgen meisjes geen diagnose autisme, terwijl er wel degelijk symptomen aanwezig zijn. Echter, bij meisjes uiten deze symptomen zich anders dan bij jongens. Meisjes met gedrags- en emotionele problemen krijgen de diagnose autisme vaker. Bij jongens spelen deze problemen een minder prominente rol bij de diagnose autisme.

Het onderzoek

Bij het onderzoek bundelden zes GGZ-organisaties hun krachten om kinderen die aangemeld werden te screenen op autisme. Dit waren ruim duizend kinderen, tussen de 2,5 en 10 jaar oud. Hieruit blijkt dat het percentage jongens en meisjes die een risico op autisme kregen op basis van de screeningsvragenlijst, nagenoeg hetzelfde was. Echter, na het vervolgonderzoek werden jongens twee keer zo vaak gediagnosticeerd met autisme als meisjes. Dit onderzoek is onderdeel van het Social Spectrum Study, deze studie bestudeert de sociale ontwikkeling van kinderen die verwezen zijn naar de Jeugd GGZ met een vermoeden van autisme.

Autisme herkennen

Autisme herken je aan sociale- en communicatieve problemen, een beperkte hoeveelheid interesses en moeite met verandering. Meisjes zijn gevoeliger voor sociale verwachtingen dan jongens en kunnen het als een groot probleem ervaren om niet op sociaal vlak mee te kunnen komen. Als gevolg proberen zij zich aan te passen en eventuele beperkingen te verbergen. Dit kost veel energie en kan leiden tot somberheid, angst en zelfs lichamelijke klachten. Het leed is dan eigenlijk dus al geschied.

Deze onderidentificatie van autisme bij meisjes blijft een probleem. Er is het gevaar om te snel een diagnose te geven, maar je wil ook voorkomen dat de problemen al verergerd zijn. Het is belangrijk om meer oog te hebben voor de sekseverschillen bij autisme om hier goed mee om te gaan en meer te focussen op de gedragingen van meisjes met autisme. Items met een focus op specifieke interesses geven vaak de interesses van jongens weer, maar vergelijk dit bijvoorbeeld met uitgebreide informatie over paarden van een meisje.

Contact

Twijfel je of jij of je kind autisme heeft? Dan kun je terecht bij het Autisme Kenniscentrum. Wij kunnen de diagnose stellen en bieden verschillende behandelmogelijkheden. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: Erasmus MC

Meer over: Autisme, Autisme Kenniscentrum, Nieuws
Bijgewerkt: 24 april 2019