Autisme in Boeken

Artikelen

 • Autismespectrumstoornissen bij volwassenen
  Annelies Spek
  In Autismespectrumstoornissen bij volwassenen beschrijft Annelies Spek wat we op dit moment weten over ASS. In het eerste deel staat ze stil bij de oorzaken en de rol van erfelijkheid en omgevingsfactoren daarin. Ook gaat ze in op de bijzonderheden in de informatieverwerking van mensen met ASS. In het tweede deel komen de gedragskenmerken aan bod zoals deze beschreven worden in de DSM-5. In het derde deel gaat Annelies Spek in op een aantal belangrijke thema’s, zoals het diagnostisch proces, seksualiteit en verschillen tussen mannen en vrouwen met ASS. Het boek sluit af met een hoofdstuk over hoe autisme zich ontwikkelt over de verschillende levensfasen.
 • Als de wereld er anders uitziet, omgaan met autisme
  Marc Willems Acco
  Door de versoepeling van de diagnostische criteria is er een forse toename van het aantal normaal begaafde kinderen met een stoornis uit het autisme- (en ADHD-) spectrum. Voor veel ouders is het een onaangename verrassing of een opluchting dat er een diagnose gesteld is. Ter begeleiding van de ouders zijn ouderleergroepen opgericht. In dit boek worden een handleiding voor ouders en een draaiboek voor begeleiders gegeven. In vier sessies is er een training en voorlichting hoe met kinderen met een normale verstandelijke begaafdheid en een autistische stoornis kan worden omgegaan. Zeer goed is een uitvoerig literatuuroverzicht inclusief ervaringsboeken, jeugdboeken, dvd’s en films met autisme als onderwerp. Ook info over het hulpverleningsaanbod in Vlaanderen en Nederland. Voor de geïnteresseerde lezer is deze voorlichting nuttig, maar het boek is vooral bedoeld voor de genoemde groepssessies.
 • Autisme, alles op een rijtje
  Herbert Roeyers
  Deze geactualiseerde uitgave van het in 2008 door de Gentse hoogleraar ontwikkelingspsychologie geschreven handboek blijft een aanrader. De belangrijkste vernieuwing is de in 2013 ingevoerde DSM-V-classificatie waardoor alle vormen van autisme worden samengevat onder autismespectrumstoornis en allerlei subgroepen en vooral het vaak misbruikte syndroom van Asperger verdwenen zijn. Ondanks veel tegenstanders is Roeyers terecht een warme voorstander. Hij onderbouwt dit goed en geeft ook andere nieuwe inzichten, deels ook uit zijn eigen onderzoeksgroep en uitgebreid ondersteund door literatuurverwijzingen. Ondanks de beknopte omvang geeft het boek een volledig overzicht over de achtergronden, oorzaken, diagnostiek, behandeling en comorbiditeit. Vooral voor professionals, maar enigszins ingevoerde leken zullen dit boek zeker waarderen. Voorzien van een uitgebreide literatuurlijst en een register.
 • Autisme als contextblindheid
  Peter Vermeulen
  In dit boek bespreekt Peter Vermeulen, pedagoog en autismedeskundige voor Autisme Centraal, de rol die de context speelt bij informatieverwerking door het menselijk brein. Vanuit dat perspectief beschrijft hij autisme als een aandoening die ervoor zorgt dat men blind is voor de context. Na een algemene inleiding gaat Vermeulen in op het begrip ‘context’. Vervolgens bekijkt hij hoe ons brein rekening houdt met de context en schetst hij de problemen die optreden in een autistisch brein. De volgende hoofdstukken bespreken de rol van de context in respectievelijk de waarneming, sociaal contact, communicatie en kennis. Daarna ontwikkelt de auteur zijn theorie van autisme als contextblindheid en schetst hij de praktische consequenties, met onder meer aandacht voor de diagnostiek en gecontextualiseerde vaardigheidstrainingen. Elk hoofdstuk opent met enkele kernvragen en sluit af met een samenvatting. Daarnaast bevat het boek zwart-witfoto’s, afbeeldingen, schema’s, voorbeelden, een bibliografie en eindnoten. Een goed gedocumenteerd en vlot geschreven boek, dat een boeiende en andere blik biedt op autisme.
 • Dit is autisme!
  Colette de Bruin
  De auteur is een van de meest ervaren gedragsdeskundigen op autismegebied in Nederland. De succesvolle methode ‘Geef me de 5’ is door haar ontwikkeld en beschreven in het gelijknamige boek (2004). Naast een aantal andere boeken over autisme is ‘Auti-communicatie’ (2012) en het onderhavige boek het tweede en derde deel volgend op ‘Geef me de 5’. Kan apart gelezen worden. Mensen met autisme nemen gefragmenteerd waar en hebben daarom tijd nodig om de informatie bij elkaar te puzzelen. Waarom dit zo is en welke problemen dat kan geven, wordt helder uitgelegd in dit overzichtelijk ingedeelde boek. De duidelijke illustraties helpen bij het inzichtelijk maken van de tekst. Na het lezen van deze informatie is het gemakkelijker om de beschreven gebeurtenissen uit de praktijk te begrijpen. En de vele praktische tips geven veel houvast. Zeer aan te bevelen voor ouders, leerkrachten en iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is. Wetenschappelijk onderbouwd. Bevat een gedetailleerde inhoudsopgave, begrippen- en literatuurlijst.
 • Autisme: verklaringen van het raadsel
  Uta Frith
  De auteur, een internationale autoriteit op het vlak van autisme, herschreef haar boek over autisme, gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Autisme is nog immer een raadselachtige neurologische stoornis; theorie, feiten, praktijksituaties en gedragsonderzoek dragen in dit boek bij aan een poging het raadsel nader te verklaren. Dit maakt het boek niet alleen geschikt voor wetenschappers, medici en hulpverleners maar ook voor ieder die betrokken is bij of nieuwsgierig is naar autisme en haar achtergronden. De auteur nodigt in haar boek eenieder uit tot het delen van ervaringen rondom autisme; zij wenst autisme niet te beperken tot het wetenschappelijk vakgebied. De auteur heeft haar woordkeuze toegankelijk gemaakt voor een brede doelgroep. In haar bewerking wordt verwezen naar literatuur en naar toepasselijke internationale websites. Daar waar ze kon, is de tekst ondersteund met illustraties, grafieken, foto’s en ander aansprekend materiaal. Het boek is sterk uitgebreid met nieuwe inzichten, geactualiseerd en opnieuw vertaald. Het boek is het lezen zeker waard voor wie meer wil weten over neurologische aandoeningen, in het bijzonder autisme.
 • Het autistische brein: voorbij het spectrum denken
  Tempel Grandin
  Grandin verlegt de gebruikelijke focus op tekortkomingen van mensen met autisme naar hun sterke kanten. Op die manier kunnen ze, met of zonder hulp, gericht bouwen aan hun toekomst. Grandin zelf heeft bijvoorbeeld veel profijt van haar oog voor detail, denken vanuit dieren in de veehouderij, en bottom-up aanpak van problemen en projecten. Dit boek biedt een nieuwe kijk op de wereld om ons heen, en op onszelf. Het is een eye-opener voor mensen met autisme, voor hun partners, ouders en andere familieleden, voor docenten, hulpverleners, therapeuten en artsen. Temple Grandin is hoogleraar dierwetenschappen aan Colorado State University. Ze schreef een aantal bestsellers over autisme. In 2010 maakte HBO een speelfilm over haar leven met Claire Danes in de hoofdrol. Over Grandins grensverleggende werk op het gebied van dierenwelzijn maakte NTR-VPRO de Labyrintdocumentaire Temple Grandin: Autist tussen de dieren.
 • Oude dame met autisme
  Marjolein Schreiver
  Autobiografie over een dame die op 65-jarige leeftijd diagnose ASS krijgt
 • Autisme en eetproblemen
  Thomas Fondelli
  Eetproblematiek en ASS
 • Survivalgids voor autistische studenten: overleef je studententijd en geniet van de reis.
  Kinge Siljee
  Tips over studeren voor mensen met ASS. Recensie
 • Minder stress, minder autisme
  Marjon Kuipers-Hemken, Saskia Buma
  Over inzichten van stressreductie

Ass bij vrouwen

Romans en autobiografieën

 • Het Rosie Project (deel 1), Het Rosie effect (deel 2), Het Rosie resultaat (deel 3)
  Graeme Simsion
 • Zondagskind
  Judith Visser
  Autobiografische roman
 • Look me in the eye
  John Elder Robison
  Autobiografie van iemand met asperger
 • Raising Cubby
  John Elder Robison
  Autobiografisch, over het opvoeden van zijn zoon, iemand met autisme
 • Switched on
  John Elder Robison
  Autobiografisch, over het ondergaan van een onderzoek naar TMS op autisme
 • Redenen om te blijven leven
  Matt Haig
  Matt Haig deelt zijn persoonlijke ervaringen met en inzichten over depressie en angst. Korte hoofdstukken die beeldend geschreven zijn, met veel tips en veel aandacht voor zelfcompassie
 • Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit
  Bianca Toeps
  Bianca Toeps vertelt aan de hand van haar eigen verhaal en de DSM-classificatie van autisme wat autisme is, en vooral ook wat niet. Toegankelijk boek, gestructureerd geschreven met bijtende humor.
 • Alleen met mijn wereld
  Wessel Broekhuis
  Wessel Broekhuis is 16 jaar. Op nuchtere maar aangrijpende wijze geeft hij een inkijk in zijn gevecht om een plek in de wereld te veroveren. Net als alle jongeren zoekt hij naar zijn identiteit en de grenzen van wat hij wil en kan.
 • Help, ik ben een autist!
  Pascal van IJzendoorn
  Dit boek vertelt het verhaal van Pascal die pas na een lang traject van hulpverlening de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kreeg.
 • Anders gaat ook
  Elise Cordaro
  Autobiografie van een vrouw met ADHD en ASS

Zelfhulp

Overig