Blog: Voor iedereen een opleidingsbudget!

Opleidingen, trainingen en cursussen zorgen voor betere psychologische zorg én blije werknemers. Dokter Bosman investeert dan ook graag in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van behandelaren en ondersteunend personeel.

Opleidingen zijn belangrijk voor het werk in de geestelijke gezondheidszorg. In dit vak moet je je blijven ontwikkelen. Er zijn continu verbeteringen in diagnostiek en behandeling. Als je je bekwaam voelt, kun je cliënten beter behandelen. Ook moet je als behandelaar kunnen reflecteren op je werk, bijvoorbeeld op lastige casuïstiek en op de valkuilen waar je in terecht kunt komen. Kortom, we moeten er in de volle breedte mee bezig zijn.

Het is inspirerend om nieuwe inzichten te krijgen of nieuwe behandelmethoden te leren. Een studiedag geeft verdieping en nieuwe energie. Als organisatie krijg je er dus over het algemeen blije werknemers van. 

De afgelopen drie jaar heeft Dokter Bosman dan ook extra ruimte gemaakt voor opleidingen. Het thema is daarmee een van de belangrijkste pijlers binnen de organisatie geworden: De wil om te investeren in de ontwikkeling van de werknemers is groot. Met input van de ondernemingsraad ligt er nu een mooi stuk en een genereus financieel plan. 

Voor behandelaren is er een teambudget dat is opgebouwd uit persoonlijke budgetten. De regiebehandelaren hebben een persoonlijk budget omdat ze een dragende functie hebben en andere collega’s begeleiden. Wat ik mooi vind, is dat ook het ondersteunend personeel is meegenomen in het opleidingsbeleid van Dokter Bosman; iedereen krijgt een opleidingsbudget en daarmee de ruimte om zich te ontwikkelen.

Teams en regiebehandelaren hebben veel vrijheid om te bepalen waar ze het opleidingsbudget voor willen inzetten: Daardoor leeft het onderwerp volop. Mensen en teams nemen zelf het initiatief, dat is mooi om te zien.

Sommigen kiezen voor een teamtraining, bijvoorbeeld over een methodiek: Momenteel vragen veel teams bijvoorbeeld naar trainingen op het gebied van systeemtherapie, EMDR, ACT en schematherapie. Op individueel niveau is ook van alles mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld supervisie krijgen bij een senior behandelaar.

Bij een aantal opleidingen geven eigen collega’s een training aan hun collega’s. Geaccrediteerde trainingen en opleidingen worden nu nog veel extern ingekocht. In de toekomst gaat dat wellicht veranderen. We zijn bezig om de Bosman Academy op te zetten. We hebben heel veel goede mensen in dienst die het leuk vinden om hun collega’s te trainen. Een collega is zelfs gestart met het opnemen van podcasts. We denken erover om ook accreditaties aan te gaan vragen. Dan kunnen we de trainingen bovendien aan externe partijen aanbieden.

Hiske is klinisch psycholoog en manager opleidingen
Meer over: blog, Nieuws
Bijgewerkt: 6 september 2021