De persoonlijke aanpak van Dokter Bosman

Mensen vragen wel eens wat we bij Dokter Bosman anders doen dan bij andere GGZ-instellingen. We bieden immers net als andere instellingen ambulante, tweedelijns geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. Het grootste verschil zit ‘m dan ook niet in de cliënten die we hebben of hun problematiek, maar de oplossing die we de mensen bieden. Geen gewone zorg, maar maatwerk. Bij ons wordt de toon niet gezet door regels en strakke protocollen, maar door de cliënten en de behandelaars zelf.

Vertrouwen

De behoefte van onze cliënt is altijd ons vertrekpunt en goede dienstverlening staat voorop. Behandelaren en cliënten moeten zo min mogelijk last hebben van de rigide protocollen, wetten, en geldstromen in de GGZ. Een prettige gesprekspartner en écht contact zijn de bouwstenen van ieder contact. Daarom werken we in multidisciplinaire teams die samen verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de zorg. We werken op basis van vertrouwen en onze behandelaren krijgen dan ook de ruimte om te excelleren en kunnen een behandeling – samen met de cliënt – naar eigen inzicht vormgeven.

Regie

Als eerste GGZ-organisatie in Nederland werken we bovendien met Positieve Gezondheid, het concept van Machteld Huber dat hierbij perfect aansluit. Gezondheid wordt daarbij niet langer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen en veranderingen om te gaan en zoveel mogelijk zelf de regie te voeren. De zorg is niet langer het speelveld van de zorgprofessionals alleen, ook de cliënten praten mee over hun behandeling.

Flexibel

Bij Dokter Bosman hebben we een flexibel behandelaanbod dat makkelijk met de wensen van de cliënt mee beweegt. Wie bijvoorbeeld liever in de eigen omgeving, op een zelf gekozen moment een behandeling krijgt en daarover optimale regie wil voeren, kan onze e-Health-behandelprogramma’s voor ADHD en autisme volgen.Zelfs cliënten die snelle psychologische zorg willen waarvoor geen verwijzing of tussenkomst van zorgverzekeraar of gemeente nodig is, kunnen bij Dokter Bosman alle vormen van psychologische zorg krijgen. We blijven meebewegen met de wensen van onze cliënten en medewerkers. Alleen dan krijgen mensen de zorg die bij ze past.

Meer over: blog, Nieuws, positieve gezondheid
Bijgewerkt: 3 juli 2018