ADHD-medicatie op korte termijn nauwelijks effect op schoolprestaties

ADHD-mediacatie

De behandeling van kinderen met ADHD met methylfenidaat leidt niet of nauwelijks tot betere prestaties bij lezen en rekenen op school. Deze opvallende conclusie trekken Amsterdamse onderzoekers na het analyseren van de resultaten van 34 onderzoeken met totaal 1777 kinderen van voornamelijk basisschoolleeftijd.

ADHD en schoolprestaties

Hyperactiviteit, impulsiviteit en concentratieproblemen zijn symptomen van ADHD. Deze symptomen kunnen leiden tot slechtere schoolprestaties, blijven zitten of vroegtijdig schoolverlaten. Medicatie zoals methylfenidaat leidt bij de meeste kinderen tot afname van hyperactiviteit en impulsiviteit, en tot betere concentratie. Het is echter onduidelijk of deze verbetering ook leidt tot een verbetering van de schoolprestaties.

Onderzoek

De onderzoekers deden een meta-analyse van 34 onderzoeken naar het effect van methylfenidaat op schoolprestaties bij kinderen met ADHD. Zij beoordeelden de kwaliteit van de onderzoeken aan de hand van de Cochrane-richtlijnen. Behandeling met methylfenidaat verbeterde het aantal gemaakte rekenopgaves binnen de tijd (productiviteit) met 8% (95%-BI 4 tot 11%), maar het effect op het aantal juist gemaakte rekenopgaves (nauwkeurigheid) was zeer beperkt (3%; 95%-BI 1 tot 5%). Behandeling met methylfenidaat gaf een kleine verbetering van de leessnelheid, maar had geen effect op nauwkeurigheid van het lezen (6%; 95%-BI -1 tot 13%).

Effect ADHD-medicatie valt tegen

Het effect van methylfenidaat op de schoolprestaties van kinderen lijkt zeer beperkt. Dit is belangrijk om te benoemen in de voorlichting aan kinderen en ouders bij de overweging om te starten met medicatie voor ADHD. Zoals de huidige NHG-Standaard ADHD bij kinderen benoemt, is medicamenteuze behandeling met name gericht op vermindering van hyperactiviteit en impulsiviteit en op verbetering van het concentratievermogen. De onderzoekers stellen dat het positieve effect van methylfenidaat op het gedrag en de productiviteit op school op langere termijn wel zou kunnen leiden tot betere schoolprestaties, maar hiervoor is nog geen bewijs.

Diagnose en behandeling

Voor Dokter Bosman is behandeling van ADHD meer dan een pilletje. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak en gaan uit van de kracht en positieve aspecten van een kind. Heb je een vermoeden dat je kind ADHD heeft? Wil je graag in gesprek met een professional? Neem dan vrijblijvend contact op met Dokter Bosman. Onze specialisten staan klaar om naar je te luisteren en geven je graag advies. Bel 088 226 76 26 of mail ons.

bron: huisarts en wetenschap

Bijgewerkt: 22 mei 2018