Volwassenen met autisme kunnen wél complexe emoties herkennen

eye-tracking

Een nieuw onderzoek van psychologen gepubliceerd in het tijdschrift  Autism Research toont voor het eerst aan dat volwassenen met autisme complexe emoties kunnen herkennen, zoals spijt en opluchting. Zij herkennen dit bij anderen net zo makkelijk als mensen zonder de aandoening.

Onderzoek eye-tracking

De onderzoekers gebruikten eye-tracking technologie om deelnemers te volgen terwijl ze verhalen lazen waarin een personage een beslissing nam en vervolgens een positieve of negatieve uitkomst ervoer. De onderzoekers ontdekten dat volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) snel in staat waren om na te denken over hoe de dingen anders (beter of slechter dan de realiteit) konden zijn en vervolgens konden beoordelen of de hoofdpersoon spijt of opluchting zou voelen.

Volwassenen met ASS

De volwassenen met ASS bleken net zo goed in het herkennen van emoties als in de hoofdpersoon als volwassenen zonder de aandoening, en zelfs beter in herkennen van opluchting. De eye-trackingmethode verschafte informatie over wanneer lezer de juiste emotie voor de hoofdpersoon hadden afgeleid.

Bijzondere studie

De studie is bijzonder in het gebruik van state-of-the-art eye-tracking-methodes om te testen hoe mensen emoties in real time begrijpen. Het onderzoek heeft aangetoond dat mensen met autisme eerder sterke punten hebben in de verwerking van emoties, die eerder over het hoofd zijn gezien. Dit in tegenstelling tot eerder onderzoek, dat aantoonde dat volwassenen met autisme  moeilijkheden zouden hebben met empathie en het inleven in een ander.


Bron: kent.ac.uk

Bijgewerkt: 11 januari 2019