Nieuw onderzoek naar psychische problemen bij jongeren met LVB

onderzoek jongeren met lvb

Onderzoekers van het Radboudumc en de Radboud Universiteit gaan samen met partners onderzoek uitvoeren naar jongeren met LVB. Hierbij kijken ze naar hoe vaak jongeren met een LVB, een licht verstandelijke beperking, psychische problemen hebben en hoe deze het best behandeld kunnen worden. Hiervoor werd anderhalf miljoen euro aan subsidie toegekend.

Wat is een licht verstandelijke beperking?

Tot nu toe is er weinig onderzoek is gedaan naar jongeren met LVB. Daarom is het belangrijk dat hier meer onderzoek naar gedaan wordt. Maar wat is een licht verstandelijke beperking? Een licht verstandelijke beperking is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Hierbij ontstaan beperkingen bestaan in het verstandelijk en zelfredzaam functioneren.

Risico- en beschermende factoren

In Nederland bestaan en op het moment nog geen betrouwbare cijfers over het aantal jongeren dat een LVB heeft. Ook is er weinig informatie over beschermende- en risicofactoren die het functioneren van deze jongeren beïnvloeden. Ondanks dat er in Nederland voldoende mogelijkheden zijn met geschikte gegevens die hier zicht op kunnen krijgen.

Het onderzoek

In dit nieuwe project gaan onderzoekers data uit toonaangevende bevolkingsonderzoeken en klinische cohorten bundelen en analyseren. Met de uitkomsten worden bestaande behandelingen geoptimaliseerd en gemonitord. Dit wordt gedaan met een persoonsgerichte, innovatieve methode, een app genaamd iamYu.

Contact

Heb jij of je kind een licht verstandelijke beperking? En wil je graag in gesprek met een professional? Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons. De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Bron: ru.nl

Bijgewerkt: 6 november 2019