Helft ouders is uit balans met de opvoeding

De helft van de ouders had de afgelopen maand moeite met de opvoeding van hun kinderen. Dat blijkt uit een peiling van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid onder ruim duizend ouders.

Balansmeter

De ouders vulden de Balansmeter in, een vragenlijst die drie keer per jaar de draagkracht van ouders onderzoekt. De onderzoekers legden de resultaten van deze peiling naast die van de Balansmeter van voor de coronacrisis.

Ouders gaven voor de coronatijd hun balans gemiddeld een 7,9 en tijdens de coronatijd een 5,7. Een op de drie ouders ervaart de balans als onvoldoende: een 4 of minder. Dit is zeven keer zoveel als voor corona.

Ouders uit balans

De cijfers van de balansmeter geven ons inzicht in de huidige draagkracht en -last van ouders en hoe groot de druk op ouders is in deze corona crisistijd. De belangrijkste resultaten op een rij:

  • De helft van de ouders geeft aan op de balans tussen draaglast en draagkracht neutraal tot uit balans te zijn tegenover één op de tien voor corona. Uitgedrukt in een cijfer geven ouders voor corona hun balans gemiddeld een 7,9 en tijdens corona een 5,7.
  • Één op de drie ouders ervaart zijn of haar balans als onvoldoende: een 4 of minder. Dit is 7 keer zoveel als voor corona.

Coronacrisis van invloed op stemming

De coronacrisis blijkt vooral van invloed op de stemming van ouders. Bij de peiling tijdens de coronacrisis zien we ook dat steun en aanpassingsvermogen aanzienlijk is veranderd. Zo geeft 39% van de ouders aan neutraal tot weinig steun van anderen (partner, familie, vrienden, buren) te ervaren ten opzichte van 17% van de ouders voor corona. Bij het aanpassingsvermogen is dit verschil zes keer zoveel: 45% van de ouders geeft aan het neutraal tot moeilijk te vinden om veranderingen en plotselinge gebeurtenissen op te vangen. Voor corona was dit 7,5%.

Wat doet Dokter Bosman

Voel je je uit balns, heb je last van sombere of depressieve gevoelens? In deze bijzondere tijd is het heel logisch dat je, door thuiszittende kinderen, je uit balans voelt. Ben je bij Dokter Bosman in behandeling? Heb je behoefte aan extra hulp of contact? Schroom niet en neem contact op met je behandelaar. Je hoeft niet te wachten tot je eerst volgende afspraak. Doe dit bij voorkeur in ons cliëntportaal. Wij zijn er voor je. Bellen kan ook 088 – 226 76 26

Bron:  Opvoedinformatie Nederland 

Meer over: Angst, Kinderen en Jeugd, Nieuws
Bijgewerkt: 3 juli 2020