Hoe behandel je mensen met een licht verstandelijke beperking?

Behandelaren in de reguliere GGZ krijgen ook te maken met mensen met verstandelijke beperkingen (LVB). Zij vragen zich vaak af of zij voldoende zijn toegerust om deze cliënten goed te kunnen behandelen voor hun psychische klachten en zij veronderstellen dat empirisch onderbouwde behandelingen (EST) beperkt toepasbaar zijn bij mensen met lVB.

In reguliere aanbod Dokter Bosman

Dokter Bosman is, als GGZ instelling,  vooruitstrevend als het gaat om de zorg voor psychische klachten bij mensen met LVB  Ook mensen met  licht verstandelijke beperkingen zoeken psychische hulp. Dokter Bosman wil deze mensen  nog beter gaan helpen. Anders dan anderen biedt Dokter Bosman, deze zorg aan in het reguliere aanbod van haar teams in Nederland. 

Niet herkend

Psychische klachten komen voor bij jong en oud, man en vrouw, arm en rijk en bij mensen met een hoog tot laag intelligentieprofiel. Toch wordt die laatste groep niet altijd herkend, laat staan dat de behandeling aansluit bij wat ze begrijpen of nodig hebben? Mensen met licht verstandelijke beperkingen hebben baat bij wetenschappelijk onderbouwde behandelingen en interventies evenals mensen met een ‘gemiddeld’ intelligentieprofiel

Adviezen

De auteurs van dit artikel zijn van mening  dat ESTs zoals CGT, narratieve therapie, mindfulness en oplossingsgerichte therapieën wel degelijk toepasbaar zijn bij mensen met LVB. Zij geven adviezen ten aanzien van diagnostiek en behandeling. De auteurs hopen dat meer behandelaren zich in de toekomst voldoende toegerust voelen om mensen met LVB te behandelen, en om onderbehandeling te voorkomen.

Contact

Heb jij een licht verstandelijke beperking? En wil je graag in gesprek met een professional? Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons. De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Meer over: LVB, Nieuws
Bijgewerkt: 13 januari 2020