Huisartsenpraktijken op stoel psycholoog?

psychische klachten

Steeds meer mensen met psychische klachten worden bij de huisarts behandeld. Inmiddels werken bijna alle Nederlandse huisartsenpraktijken met praktijkondersteuners ggz (POH’s-GGZ). Dit blijkt uit het onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Toename psychische klachten

De POH-GGZ neemt geen taken over van de huisarts, maar verricht aanvullende zorg aan mensen die direct werden doorverwezen. Het is een professional met expertise op het gebied van basis psychische problematiek. De POH-GGZ zoekt samen met cliënten uit wat er aan de hand is. En helpt hen tijdens een aantal gesprekken weer op weg. Dit gaat dan om cliënten met milde psychische klachten. Zo kunnen steeds meer patiënten met (milde) psychische problemen binnen de huisartsenpraktijk behandeld worden. Zowel huisartsen als POH’s-GGZ zien steeds meer cliënten met psychische klachten op hun consults. In 2014 was dat 15 procent meer dan in 2010 die door de huisarts werden gezien, en het aantal patiënten bij de POH-GGZ werd twee keer zoveel.

Kostenbesparing

De versterking van de huisartsenzorg voldoet aan een vraag. De preventieve werking van het systeem van basis-ggz kan een kostenbesparing voor de hele ggz opleveren, omdat minder patiënten worden doorverwezen. Er moet nader worden onderzocht of er sprake is van een besparing en hoe groot deze dan is.

Rol POH-GGZ

De POH GGZ is als het ware de voordeur van de ggz. Het is dan ook aan de POH GGZ om een juiste inschatting te maken van de problematiek en diens ernst (een verantwoordelijke taak). Kort door de bocht geldt; als er sprake lijkt van een DSM-stoornis verwijst een POH-GGZ door naar de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Indien dit niet het geval is, trachten zij de klachten/problemen met een kortdurende behandeling te reduceren.

Contact

De ggz is beter toegankelijk omdat de huisarts een belangrijke rol heeft. Maar nemen de psychische klachten toe of zijn het ingewikkelder psychische problemen dan is het belangrijk om een verwijzing te vragen naar de ggz. Dokter Bosman geeft bijvoorbeeld altijd een terugkoppeling aan een huisarts. Deze blijft dan altijd op de hoogte van de gezondheid van een cliënt. Alleen een psychiater of psycholoog kan een goede diagnose stellen. Dokter Bosman heeft hiervoor de specialistische kennis in huis. Neem contact op via 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: Nivel

 

 

 

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 15 november 2017