Jongeren met ADHD in leeftijd 16-23 jaar vallen te vaak tussen wal en schip.

Door de kloof tussen kinder-/jeugdzorg en volwassen zorg vallen cliënten met ADHD in de transitieleeftijd 16-23 jaar te vaak tussen wal en schip. Verder in de volwassen leeftijd kunnen ze daardoor in de problemen komen.

Radboudumc wil kloof dichten

Adequate hulpverlening aan cliënten met ADHD in de transitieperiode 16-23 jaar kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van uitval later in het leven. De afdeling Psychiatrie van het Radboudumc en Karakter willen daarom een nieuw zorgprogramma voor deze groep jongvolwassenen ontwikkelen en faciliteren. Daarvoor loopt momenteel een pilot.

Pilot met ADHD specialisten

In de pilot nemen in ADHD gespecialiseerde psychiaters van Radboudumc en Karakter alle gedane diagnostiek en behandeling nog eens goed door. Zij inventariseren wat er speelt in het leven van de cliënt en welke hulpvraag er is. De cliënt krijgt vervolgens adviezen voor eventuele vervolgbehandeling en goede adviezen voor doorverwijzing.

Doel van de pilot is inventarisatie voor een nieuw zorgprogramma met een passend aanbod bestaande uit farmacologische consulten, psycho-educatie en verwijzing naar de juiste ondersteuningsinstanties. Zo hopen zij de vaak als groot ervaren stap van kinder-/jeugdzorg naar volwassenen zorg te vergemakkelijken. Bij Dokter Bosman hebben wij bijvoorbeeld locaties waar zowel Kind en Jeugd zorg als volwassenen zorg aangeboden wordt. Dat geeft houvast en de overgang naar volwassen zorg kunnen wij intern regelen.

Deelname en verwijzing

Cliënten met gediagnosticeerde ADHD in de leeftijd van 16-23 jaar kunnen worden aangemeld voor de pilot. Signalen die erop kunnen wijzen dat deze pilot hulp kan bieden, zijn bijvoorbeeld: vastlopen, somberheid, het gevoel het niet meer te redden, toegenomen angstgevoelens, terugtrekken en inactiviteit of het leven als meer chaotisch ervaren. De huisarts kan naar de pilot verwijzen via ZorgDomein, met daarbij vermeld dat het om de ‘transitiepilot’ gaat).

bron: radboudumc

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 22 oktober 2021