Kinderen met autisme gedwongen thuis: actie 2 juli #ThuiszittersNEE

kinderen met autisme

Duizenden kinderen met autisme zitten gedwongen thuis, omdat ze geen ze passend onderwijs krijgen. Dat moet veranderen. Maandag 2 juli worden er vierduizend lege schoolschriften voor de Tweede Kamer neergelegd als signaal voor de politiek dat het probleem van thuiszitters steeds meer knelt.

Passend onderwijs is een loterij

Elk kind dat thuis zit, is er een te veel. Het recht op onderwijs stelt op deze manier niets voor en thuiszitten zorgt voor ernstige schade in de ontwikkeling van de kinderen. Een van de redenen dat het vaak mis gaat, is dat ‘het oplossend vermogen per gemeente enorm verschilt.’ Door de decentralisatie is passend onderwijs een loterij geworden. Veel hangt af van waar je woont, het gemeentelijke aanbod en wie je tegenkomt.

Probleem van thuiszitters

De stichting Vanuit autisme bekeken en de Kinderombudsman hebben jaren terug al met onderzoek aangetoond hoe schrijnend het probleem van thuiszitters is. Hier lijkt weinig mee gebeurd. Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 – die schooluitval moet terugdringen – steeg het aantal vrijstellingen van de leerplicht juist met met 30 procent. Minister Slob (Onderwijs) schreef deze week in een brief aan de Tweede Kamer dat het kind voorop moet staan en niet het systeem. “We kunnen niet zomaar verder op deze weg”, aldus Slob en dat onderschrijven wij volledig

Uitval kinderen met autisme

Over de totale hoeveelheid schooluitval lopen de schattingen uiteen. Een deel van de thuiszitters is niet in beeld, die vallen buiten de huidige registratiemethoden. Volgens berekeningen van AutiPassend Onderwijs waren er in 2016/17 maar liefst 14.417 kinderen die geen passende leerkansen kregen. VAB schat dat er zelfs nog meer kinderen buiten de boot vallen.

Kinderen hebben gelijk

Monique Post van Vanuit autisme bekeken is zelf gediagnosticeerd met autisme. Ze is ook vertrouwenspersoon van thuiszittende scholieren. Monique vindt dat het kind eerder gehoord moet worden bij het zoeken naar oplossingen. ‘Er wordt over kinderen vergaderd en niet met ze. Terwijl juist het kind het meest deskundig is als het gaat om zijn eigen situatie. Bovendien duren de procedures lang. Kinderen begrijpen dat niet en daar hebben ze gewoon gelijk in.’

Doe mee met #ThuiszittersNEE

De schoolschriften actie #ThuiszittersNEE van Vanuit autisme bekeken (VAB) wordt gesteund door verschillende maatschappelijke organisaties: Tijdens het statement in Den Haag zijn er vanaf 11:30 zijn er ouders aanwezig en krijgen de Kamerleden een dansperformance te zien van Kazou. Dit een theaterwerkplaats voor jongeren met een vorm van autisme. De dansers laten zien hoe kinderen verloren raken in het systeem.


Bron: vanuitautismebekeken.nl

Meer over: Autisme, Nieuws
Bijgewerkt: 1 juli 2018