Onze hulp

Bij Dokter Bosman Castricum gaat psychologische zorg hand in hand met een praktische en
positieve aanpak. Wij stimuleren jouw talenten en helpen jou en je omgeving omgaan met
dat waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Jouw situatie, kracht en talent zijn voor ons
het uitgangspunt. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak.

Doelgroep

Wij zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen. Wij bieden onder andere behandeling
bij:

 • Angsten
 • Dwang
 • Stemmingsstoornissen (depressie)
 • Trauma / posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • (Vastgelopen) rouw
 • Lichte persoonlijkheidsproblematiek
 • Gedragsstoornissen
 • Emotieregulatie en sociaal-emotionele problemen, zoals faalangst, een negatief
  zelfbeeld, sociale problemen of puberteitsproblematiek
 • AD(H)D; aandacht- en concentratieproblemen, druk gedrag en impulsiviteit
 • Autisme Spectrum Stoornissen (geen coachings-/begeleidingstrajecten)

Behandeling

Onze behandeling kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. We kijken wat jij nodig hebt
en bieden diverse behandelmethoden:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • KOP-model (voor kortdurende therapie)
 • EMDR therapie
 • Slaaptraining (voor volwassenen met slaapproblemen)
 • (Kortdurende) schematherapie
 • Psycho-educatie bij autisme met behulp van de Brain Blocks
 • ACT

Groepsbehandeling

Ook bieden wij groepstherapieën waaronder slaaptraining, COMET (voor het verbeteren van
het zelfbeeld) en kortdurende schematherapie.

Het team

Wij werken binnen een multidisciplinair team met onder andere GZ-psychologen, basispsychologen en
een psychiater.

Waarom kiezen voor Dokter Bosman Castricum?

Echt contact is de basis van iedere behandeling. We werken oplossings- en resultaatgericht. Samen stellen we behandeldoelen op en maken we vooral gebruik van wat je al kan en wat er goed gaat. Bij kinderen en jongeren betrekken wij de familie of andere belangrijke mensen uit de omgeving. Ook bij volwassenen is dit mogelijk als daar behoefte naar is. Wij kijken met jou en je omgeving naar de invloed van problemen op je functioneren. Wat je wel kunt en je sterke punten zijn, is voor ons het uitgangspunt.

Handig om te weten

Volwassenen

Heb je een verwijzing, dan valt een behandeling vaak onder gecontracteerde zorg met verzekeraars. Dat betekent dat de verzekering je behandeling vergoedt als je een verwijzing van de huisarts hebt. Er geldt wel een eigen risico.

Kind en Jeugd

Wij werken samen met gemeenten (wijkteam/sociaal team), scholen en huisartsen. Als je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind kun je contact opnemen met het sociaal team.

Parkeren

Bij de vestiging in Castricum is het mogelijk om voor de deur vrij te parkeren.