Dokter Bosman is een intensieve samenwerking aangegaan met het UMC Utrecht om de Netwerk Intake te implementeren en onderzoeken binnen Dokter Bosman. Verschillende teams zetten de Netwerk Intake in om tijdens jouw eerste gesprek een breed beeld te krijgen van hetgeen er speelt en wie erbij betrokken zijn. Dit draagt bij aan onze missie om samen met jou en jouw omgeving te werken aan een beter en plezieriger leven.

Eigen regie en omgeving

De Netwerk Intake sluit aan bij de zorgvisie van Dokter Bosman. Onze behandeling is erop gericht jou en je omgeving te leren omgaan met dat waar jullie in het dagelijks leven tegenaan lopen. Naast het betrekken van jouw omgeving, is eigen regie een belangrijk onderdeel. Aan de hand van het concept Positieve Gezondheid stel je bij aanmelding je persoonlijke gezondheidsdoelen op. Gezondheid betekent meer dan de aan- of afwezigheid van klachten.

De Netwerk Intake helpt jou, jouw omgeving én jouw behandelaar bij Dokter Bosman om jouw verhaal inzichtelijk te maken.

De Netwerk Intake in het kort

De Netwerk Intake helpt om samen te bepalen wat jij nodig hebt om tot herstel te komen of jouw leven weer in balans te krijgen of te houden. Dit doen we door te bespreken welke thema’s voor jou van belang zijn en datgene waar je tegenaan loopt (ook wel je klachten) inzichtelijk te krijgen in de context van jouw leven. Vervolgens kijken we wat je zou willen veranderen en wat en wie daar bij nodig zijn. De Netwerk Intake maakt inzichtelijk wat je zelf kunt doen, wat jouw omgeving kan betekenen en waar professionele hulpverlening een rol kan spelen. Op deze manier kunnen wij onze zorg afstemmen op jouw verhaal en samen volgen of het gewenste herstel optreedt.

Wat levert het op?

Een intake die volgens deze methode plaatsvindt, resulteert in een helder en breed beeld van de thema’s die spelen, aan welke thema’s je wilt werken en wat je daarin zelf kan doen en waarvoor je hulp nodig hebt en van wie. De informatie wordt tijdens het gesprek samen in een tekening gezet. Hierdoor krijg je overzicht over je eigen situatie.

Door een open gesprek te voeren ervaar je meer vrijheid om thema’s te benoemen die voor jou belangrijk zijn, ook als deze misschien minder relevant lijken voor het ontstaan van jouw klachten. Deze gespreksvorm helpt je om jouw situatie vanuit meerdere perspectieven te bekijken en na te denken over de inzet van jouw netwerk.