Nieuwe hulpmiddelen voor kinderen met ADHD


In Nederland heeft 3 tot 5% van de kinderen ADHD. Bij Dokter Bosman gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van de problemen die ADHD met zich mee kan brengen. Onze behandeling is erop gericht jou en je omgeving te leren omgaan met dat waar jullie in het dagelijks leven tegenaan lopen.

ADHD behandeling

Wij zien je behandeling als een middel om je te helpen je persoonlijke doelen te bereiken. Bij aanmelding en tijdens je behandeling word je uitgenodigd om je gezondheid te meten. Met de uitkomst stel je je persoonlijke behandeldoelen vast. Wij bespreken met je wat voor jou een concrete verbetering is. Wanneer de behandeling geslaagd is en kan stoppen. Door tijdens de behandeling te blijven meten weet je of de behandeling werkt.

Zorgstandaard ADHD

In de zorgstandaard ADHD staat onder andere omschreven wat de beste behandelopties zijn per leeftijdscategorie en in welke volgorde die worden ingezet. Zorg en behandeling zijn vooral gericht op hoe kinderen, jongeren en hun omgeving kunnen omgaan met ADHD. Het is bij ons dan ook geen behandeldoel om eigenschappen van ADHD, zoals impulsiviteit of concentratievermogen te veranderen.

Nieuwe hulpmiddelen

Op basis van de zorgstandaard zijn hulpmiddelen ontwikkeld die professionals ondersteunen bij het geven van voorlichting over de omgang met en zorg voor kinderen met ADHD. Er zijn vier verschillende presentaties ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken voor voorlichting aan de verschillende groepen die zorg verlenen aan of omgaan met kinderen met ADHD: ouders, leerkrachten, ggz-collega’s en collega’s in het ‘voorveld’ zoals eerstelijns ggz, poh-ggz, onderwijszorgprofessionals en GGD. Elke presentatie bevat een uitgebreide toelichting.

Alle hulpmiddelen zijn ontwikkeld door de Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag, in samenwerking met Oudervereniging Balans, Kenniscentrum Kinder- en Jeugd Psychiatrie en Akwa GGZ.

Meer over: ADHD, Nieuws
Bijgewerkt: 22 oktober 2021