Seizoenen beïnvloeden het effect van behandeling met medicijn bij ADHD

seizoenen ADHD

Hoe goed mensen met ADHD op een behandeling met Ritalin reageren hangt af van het seizoen waarin gestart wordt met de behandeling. Dat gaat vermoedelijk samen met veranderingen in zonlicht. Deze hebben invloed op de biologische klok. Dit verrassende inzicht is naar boven gekomen bij een nieuw onderzoek van Universiteit Utrecht, de Leidse Universiteit en Onderzoeksinstituut Brainclinics in Nijmegen.

Zonlicht en ADHD

Uit eerder onderzoek is gebleken dat in gebieden met veel zonlicht, ADHD relatief weinig voorkomt. Als zonlicht het netvlies bereikt geeft het de biologische klok informatie over het tijdstip van de dag. Hierdoor gaat deze synchroon lopen met de daadwerkelijke tijd op de klok. Wanneer het donker wordt begint de pijnappelklier meer melatonine aan te maken. Dit noemen ze ook wel het nachthormoon. Wanneer de melatonine aanmaak vertraagd is, doen mensen er langer over om in slaap te vallen. Dit komt bij veel mensen met ADHD voor. Door het verlies van slaap ontstaan er vaak concentratieproblemen, een veel voorkomend symptoom van ADHD. 

Het onderzoek

Methylfenidaat, de werkzame stof in bijvoorbeeld Ritalin, kan de biologische klok beïnvloeden. Hierom keken de onderzoekers naar de concentratie van mensen met ADHD gedurende een behandeling met methylfenidaat, in verschillende seizoenen in een grootschalig onderzoek. Aan het onderzoek namen mensen van zowel Nederland en de VS als Australië deel. Hierdoor konden de resultaten nog overtuigender aan zonlicht gerelateerd worden. 

Korter worden van de dagen

Uit de resultaten komt naar voren dat mensen met een lage dosis ritalin tijdens het korter worden van de dagen, met name de herfst, dezelfde verbetering in concentratie vertonen als mensen die met een hoge dosis worden behandeld. Dit effect verdween tijdens het langer worden van de dagen. Hier vertoonden mensen met een hogere dosis wel een grotere verbetering van concentratie. Deze resultaten suggereren dat met een lage dosering ritalin gedurende de herfst evenveel verbetering van concentratie gehaald kan worden als met een hoge dosering.

De rol van slaap, zonlicht en de biologische klok

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat er een belangrijke rol weggelegd is voor de rol van slaap, zonlicht en de biologische klok bij concentratieproblemen. Zoals deze ervaren worden bij ADHD. Dit maakt de vraag nog relevanter wat er bereikt kan worden met niet-medicamenteuze behandelingen zoals neurofeedback en lichttherapie bij ADHD. Artsen en psychiaters zijn al terughoudender geworden met het voorschrijven van medicatie bij lichte en milde ADHD. Bijvoorbeeld omdat er nog maar weinig bekend is over de langetermijneffecten ervan.

De behandeling van ADHD is meer dan een pilletje. Medicatie kan een behandeling ondersteunen. Uiteraard zijn er veel mensen met ADHD die prima functioneren zonder medicatie.

Contact

Twijfel je of jij of je kind ADHD heeft? En wil je graag in gesprek met een professional? Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons. De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Bron: Research Institute Brainclinics

Meer over: ADHD
Bijgewerkt: 3 december 2019