Dokter Bosman heeft e-health in haar behandelaanbod geïntegreerd. Tevens bieden onze behandelaren (ook) behandeling op afstand. Innovatie maakt steeds meer mogelijk. We vinden het belangrijk het innovatieve proces van digitalisering in de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen door mee te doen aan onderzoek.

HERSTEL studie

Het doel van de HERSTEL-studie is om te onderzoeken of het effect van Preventieve Cognitieve Therapie gericht op gedeeltelijk herstel van een depressie kan worden vergroot door een online neurocognitieve training toe te voegen. 

SELFIE studie

In deze studie wordt de effectiviteit van een nieuwe begeleide zelfhulpinterventie, de SELFIE-interventie, onderzocht. De SELFIE-interventie is een smartphone app gericht om het verhogen van het zelfvertrouwen van jongeren die ingrijpende levensgebeurtenissen hebben meegemaakt. 

  • Looptijd: 2020-2021 (afgerond)
  • Samenwerking met: Universiteit Maastricht 
  • Meer informatie: www.selfiestudie.nl 

Effect van de Telescreen

Om te onderzoeken of wachtlijst vervuiling voorkomen kan worden, wordt in dit project gekeken naar het effect van een gevalideerd online triage-instrument, de Telescreen, op het aantal onjuiste verwijzingen.

  • Looptijd: 2018-2021
  • Samenwerking met: Universiteit Maastricht en Embloom
  • Meer informatie: www.embloom.nl 

Afleiders in de klas

In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe goed kinderen met een ontwikkelingsstoornis (zoals ADHD of Autisme Spectrum Stoornis) informatie kunnen onthouden en verwerken en hoe dat verschilt in de situatie van de klas op school en in een situatie zonder prikkels (zoals de diagnostische situatie).

  • Looptijd: september 2020 – eind 2021
  • Samenwerking met: Universiteit Utrecht