20 procent van Nederlanders last van slaapproblemen

slaapproblemen

Eén op de vijf Nederlanders had last van slaapproblemen in 2017. Deze bestaan uit bijvoorbeeld moeilijk in slaap komen of te vroeg wakker worden. Slaapproblemen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, maar ook bij ouderen en mensen met een lager inkomen. Dit blijkt uit de gezondheidsenquête van het CBS.

Eén op de vijf Nederlanders

20 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder melden in de afgelopen twee weken voorafgaand aan de enquête moeite te hebben om in slaap te komen, door te slapen of te vroeg wakker te worden. 10 procent meldt zelfs extreem veel last te hebben van slaapproblemen, rapporteert het CBS. De gegevens over slaapproblemen zijn nieuw toegevoegd aan de gezondheidsenquête, en behandelt vragen zoals ‘In welke mate heeft u in de afgelopen 2 weken last gehad van problemen met slapen? Denkt u hierbij aan moeite met in slaap vallen, moeite om door te slapen, of te vroeg wakker worden.’.

Belemmering dagelijks functioneren

41 procent van de mensen die last hebben van slaapproblemen, ervaren een belemmering in hun dagelijkse functioneren, bijvoorbeeld bij het werken. 57 procent van de mensen met slaapproblemen geven aan vergeetachtiger te zijn, een slechtere stemming te hebben en minder geconcentreerd te zijn. Met ouder worden nemen de slaapproblemen toe. 8 procent van de 12- tot 16- jarigen zegt slaapproblemen te hebben. Bij de 40- tot 50-jarigen is het 19 procent, en bij de 75-plussers is dit zelfs 28 procent. Bij alle leeftijdsgroepen komen slaapproblemen vaker voor bij vrouwen dan mannen.

Verhoogde kans op psychische problemen

16 procent van de mensen met hoge inkomens heeft last van slaapproblemen, dat is bijna twee keer zo laag als mensen met de laagste inkomens. Ook vinden deze mensen hun gezondheid minder goed. Ze hebben bijna twee keer zo vaak kans op een langdurige aandoening en hebben drie keer zoveel kans op psychische problemen. Dit werkt echter twee kanten op. 56% van de mensen die psychische problemen hebben ook problemen met slapen.

Slaapproblematiek Nederlandse bevolking

Omdat dit de eerste keer is dat het CBS rapporteert over slaapproblemen, is het onduidelijk of er een toe- of afname in slaapproblematiek onder de Nederlandse bevolking plaatsvindt. Echter, er is wel enige bestaande informatie over slapeloosheid in de laatste twee weken. Hieruit blijkt dat er tussen 2001 en 2013 een lichte toename in slapeloosheid heeft plaatsgevonden, dat van 21 procent naar 23 procent.

Contact

Heb je last van slapeloosheid? Wil je erover praten met een professional? Onze specialisten staan klaar om naar je te luisteren en geven advies. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: cbs.nl

Meer over: Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 20 maart 2019