Autisme en pesten: wat kun je doen?

Bij pesten gaat er vaak veel aandacht naar het gepeste kind en wordt het kind vaak een weerbaarheidstraining gegeven. Hebben kinderen met autisme hier baat bij, of is het verstandig te kijken naar de groep pesters en wat deze kunnen leren over diversiteit, of in dit geval, autisme?

Pesten vaak subtiel

Bij het Nationaal Autisme Congres 2019 was er een lezing over autisme en pesten door hoogleraar Carolien Rieffe. Bij pesten wordt vaak gedacht aan schelden of het afnemen van persoonlijke eigendommen. Echter, pesten is vaak subtieler, bijvoorbeeld een kind die altijd als laatst gekozen wordt bij het vormen van teams. Of het kind mag niet mee doen met spelen of andere activiteiten. De eerste vorm van pesten is duidelijk zichtbaar, terwijl de tweede vorm van pesten niet zo makkelijk aan te tonen of waar te nemen is.

Erbij horen

Waar moet een kind met autisme, of een kind überhaupt beginnen indien deze erbij wilt horen? Kinderen met autisme willen niet perse meedoen aan alle activiteiten of spelletjes op het schoolplein maar hebben wel de drang om gehoord te worden en een mening te geven. Wanneer dit niet mogelijk is en deze kinderen “subtiel” gepest worden, veranderen deze kinderen. Ze krijgen meer angst, schaamte en gedragen zich anders. Dit maakt het nog lastiger om bij de groep te horen, of geaccepteerd te worden.

Mensen met autisme vaker gepest

Mensen met autisme worden vaker gepest dan mensen zonder autisme. Er is onderzoek uitgevoerd naar de effecten van pesten op jongeren tussen de 9 en 15 jaar oud met en zonder autisme. Hieruit blijkt dat jongeren die meer gepest worden, meer schaamte ontwikkelen. Vooral jongens met autisme hebben meer last van boosheid. Deze boosheid maakt ze als gevolg weer een makkelijk doelwit voor pesters. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel.

Wat kun je doen?

Bij jongeren met autisme kan er gefocust worden op emotieregulatieproblemen of een sociale vaardigheidstraining. Het is belangrijk om hierbij duidelijk te communiceren dat het niet de schuld is van het slachtoffer om het beeld van de gepeste niet te bevestigen. Pesters hebben veel belangrijke dingen te leren, bijvoorbeeld bewustzijn over het anders-zijn.

Hoe het is als je niet alles hoort wat er gezegd wordt of als je niet begrijpt waarom anderen lachen. Het is belangrijk om pesters bij te brengen dat het oké is om anders te zijn en hier ook een meerwaarde in kan zitten. Kinderen met autisme verschillen onderling. Maar een paar kenmerken die vaker voorkomen, die een positief effect op anderen kunnen hebben, zijn de behoefte aan regelmaat, duidelijke afspraken maken en eerlijkheid.

Contact

Heb je een vermoeden dat je kind gepest wordt? Heb je vragen of behoefte aan effectieve handvatten? Schakel de hulp in van onze specialisten. Wij bieden jou en je kind ondersteuning om hier goed mee om te gaan. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: Universiteit Leiden

Meer over: Autisme, Kinderen en Jeugd, Nieuws
Bijgewerkt: 1 mei 2019