autisme spreekkamer

De kans dat een huisarts of POH-GGz in de spreekkamer kinderen en volwassenen tegen komen die autisme hebben is groot. Dat zij zich hier niet altijd bewust van zijn is niet vreemd. Het is lastig om een vorm van Autisme Spectrumstoornis (ASS) bij hun patiënten te herkennen.

Autismeweek

Tijdens de autismeweek gaf het Autisme Kenniscentrum (AKC) in Nijmegen een workshop Autisme herkennen in de spreekkamer. Huisartsen en POH-GGz uit de omgeving hebben deze succesvolle workshop gevolgd. Zij vonden het niet alleen leerzaam, maar kregen ook handvatten die zij in hun praktijk direct kunnen toepassen mee naar huis.

Onbewust van autisme in spreekkamer

Een huisarts of POH-GGz is zich niet altijd bewust van iemand met autisme. Met name slimme kinderen met autisme kunnen veel sociale aanpassingen leren (hij kijkt je aan, heeft humor en kan goed praten). Wanneer sprake is van een afwijkende of onbegrepen ontwikkeling en sprake is van functionele beperkingen, dan is aan te raden uitgebreider naar de ontwikkeling van het kind te kijken.

Gevolgen niet herkennen autisme

Ouders met een kind dat onbegrepen gedrag vertoont  komen meestal met een niet-specifieke hulpvraag bij u in de spreekkamer.  Vanwege onbekendheid met autisme wordt dit niet altijd op jonge leeftijd herkend ook niet door professionals.

Als gevolg hiervan sluiten kinderen met autisme zich steeds meer op in zichzelf of zij reageren met emotionele uitbarstingen. Ook brengt het gevoel van ‘anders zijn’ en niet begrepen worden verdriet, schaamte en een laag zelfbeeld met zich mee. En vaak een angst voor uiteenlopende zaken.

Autisme Kenniscentrum

Autisme is een andere manier van informatieverwerking. Mensen met autisme kunnen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, maar dat vraagt wel een cultuur waarin ieder individu de kans krijgt om zich binnen zijn capaciteiten te ontwikkelen. Daarvoor is maatschappij-brede kennis nodig over wat autisme inhoudt. Het Autisme Kenniscentrum maakt zich daar sterk voor.

Contact

Wij geven regelmatig workshops voor zorgprofessionals. Zoals op 5 april bij het Autisme Kenniscentrum in Nijmegen.

Mail ons voor een workshop in de buurt. Bellen kan ook 088 226 26 76. Wil je meer weten over autisme? Lees dan ons dossier.

Meer over: Autisme, Nieuws
Bijgewerkt: 6 april 2018