Depressieve jongeren hebben baat bij Cognitieve Gedragstherapie

Eén op de vijf jongeren heeft wel eens last van depressieve gevoelens. Soms kunnen deze gevoelens zich verder ontwikkelen tot een depressieve stoornis. Depressiepreventie op basis van Cognitieve Gedragstherapie is daarom hard nodig onder middelbare scholieren om deze problemen te voorkomen.

Cognitieve Gedragstherapie

Preventie op basis van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is het meest effectief gebleken om een depressie te voorkomen. Dit is een therapievorm waarbij de focus ligt op het veranderen van gedachten en gedrag, en daarmee ook gevoel. Het wordt vaak gebruikt om somberheid bij jongeren te verminderen en te voorkomen, en blijkt voor veel jongeren ook écht te werken.

Effectiviteit van Cognitieve Gedragstherapie

In samenwerking met de Universiteit Utrecht doet het Trimbos-instituut onderzoek naar de werkzame componenten van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) in de preventie van depressie bij jeugd. Specifiek wordt gekeken naar het effect van gedragsactivatie, cognitieve herstructurering, probleem oplossen en ontspanning. Ook wordt onderzocht of uitmaakt in welke volgorde deze componenten worden aangeboden.

Experiment op middelbare scholen

Het onderzoek wordt als een experiment uitgevoerd op elf middelbare scholen in Nederland. In totaal doen 256 jongeren mee, die allemaal een preventieve CGT-training volgen waarin de componenten in verschillende volgorden worden aangeboden. Met dit onderzoek wordt zicht gekregen op hoe CGT werkt in de preventie van depressie bij jeugd zodat interventies verbeterd en gepersonaliseerd kunnen worden.

Contact

Heb je een acute hulpvraag? Ga dan naar je huisarts of je behandelaar. Heb je last van depressieve gevoelens en zoek je hulp, bel 088-2267626 of mail ons.

Bron: trimbos

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 8 juli 2019