Toename angst en depressie door Coronapandemie

In het eerste jaar van de coronapandemie steeg de wereldwijde psychische klachten van angst en depressie met maar liefst 25%. Dit blijkt uit een grote overzichtsstudie van VU-onderzoeker Anke Witteveen samen met VU-hoogleraren Marit Sijbrandij en Pim Cuijpers en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Uit de studie komt naar voren dat er sprake is van een wereldwijde toename van psychische klachten zoals depressie en angst ten opzichte van voor de pandemie, en dat vooral jonge mensen het hardst zijn getroffen. Dit onderzoek onderstreept het belang om te blijven investeren in de mentale gezondheid en de psychologische hulp voor jonge mensen.

Meerdere stressfactoren

Een belangrijke verklaring voor de toename is de ongekende stress veroorzaakt door het sociale isolement als gevolg van de pandemie. Hieraan gekoppeld waren beperkingen op het vermogen van mensen om te werken, steun te zoeken bij geliefden en deel te nemen aan hun gemeenschap.

Jongeren en vrouwen het zwaarst getroffen

De overzichtsstudie toont aan dat de pandemie de geestelijke gezondheid van jongeren heeft aangetast en dat ze onevenredig veel risico lopen op suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag. Het geeft ook aan dat vrouwen ernstiger zijn getroffen dan mannen en dat mensen met reeds bestaande lichamelijke gezondheidsproblemen, zoals astma, kanker en hartaandoeningen, hadden meer kans om symptomen van psychische stoornissen te ontwikkelen. 

Gegevens suggereren dat mensen met reeds bestaande psychische stoornissen niet evenredig kwetsbaar lijken te zijn voor COVID-19-infectie.  Maar wanneer deze mensen besmet raken, hebben ze meer kans op ziekenhuisopname, ernstige ziekte en overlijden in vergelijking met mensen zonder psychische stoornissen. Vooral mensen met ernstigere psychische stoornissen, zoals psychoses, en jongeren met psychische stoornissen lopen risico.

Zorg onder druk

Veel mensen krijgen nog steeds niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben voor zowel reeds bestaande als nieuw ontwikkelde psychische aandoeningen. Het is daarom belangrijk dat effectieve programma’s voor behandeling van psychische klachten breed worden ingezet voor mensen die hieraan behoefte hebben, zoals jongeren met psychische klachten al dan niet ontstaan tijdens de pandemie, volgens het onderzoek van de VU.

bron: vu.nl

Meer over: Angst, Depressie, Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 31 maart 2022