Meldplicht CBR bij ADHD-diagnose na het behalen van rijbewijs?

In Nederland bestaat er geen meldplicht voor wijzigingen in de gezondheidstoestand die van invloed (kunnen) zijn op de rijgeschiktheid. Niet voor cliënten en niet voor artsen. Het valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker. Waar moet je op letten?

Je had al ADHD, alleen nog geen diagnose

Er is geen meldplicht, getuige bovenstaande informatie. Stel: jij twijfelt helemaal niet aan je rijgeschiktheid. Je had de ADHD tenslotte al. Alleen nog geen diagnose. Dus je medische toestand is alleen op papier veranderd. Bovendien rijd je alleen maar beter met medicatie -als je die gebruikt. Dan lijkt er geen enkele reden om bij een verlenging van je rijbewijs te melden dat je ADHD hebt.

De wet is niet duidelijk

Maar mocht je betrokken raken bij een ongeluk, dan zou het kunnen dat je toch in de problemen komt met je verzekeraar. Als deze erachter komt dat je ADHD/ADD hebt, of je daar nu wel of geen medicatie voor gebruikt, dan zou het kunnen dat de verzekeraar dit gaat aangrijpen om niet uit te keren. Je wordt als Nederlander namelijk geacht de wet te kennen, en daar is de Regeling Eisen Rijgeschiktheid 2000 een onderdeel van. In artikel 5 van die Regeling staat dat personen met ADHD onbeperkt geschikt zijn voor rijbewijzen van groep 1 en 2 als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Er is geen sprake van misbruik van psychoactieve middelen (zie paragraaf 8.8);
  • Er is sprake van ziekte-inzicht en therapietrouw;
  • Er is geen sprake van gevaarlijke bijwerkingen van de medicatie.

Maar ook de wet biedt onvoldoende houvast. Ook hier staat namelijk niet zwart op wit dat een keuring per definitie verplicht is bij AD(H)D. Wat nu als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet en daarom geen keuring laat doen omdat er geen meldplicht is? Kun je dan in de problemen komen als je bij een ongeluk betrokken raakt en de verzekering moet gaan uitkeren? Deze situatie heeft zich nog niet voorgedaan. Er kunnen alleen wat algemene adviezen gegeven worden.

Overleg met je arts en laat dit optekenen

Het CBR werkt aan meer duidelijkheid op dit gebied. Tot die tijd kunnen we alleen dit advies geven:

  1. Bespreek met je arts of je nog goed in staat bent te rijden (meestal zelfs beter mbv medicatie) en laat dit evt optekenen. Of schrijf het zelf en vraag hem/haar dit te ondertekenen. Dan sta je ook stevig als je onverhoopt ooit bij een ongeluk betrokken raakt.
  2. Mocht je arts niet iets willen ‘verklaren’ over jouw rijvaardigheid, wat vaak het geval is, vraag hem/haar dan om in elk geval kort te noteren dat je medicatie gebruikt en dat die een positief effect heeft op jouw concentratie en algemeen functioneren. Of stel het zelf op en vraag hem/haar dit te ondertekenen.
  3. Gebruik je geen medicatie, dan kun je eventueel ook je (huis)arts vragen een briefje op te stellen of te ondertekenen als jij goed genoeg functioneert zonder medicatie.

Twijfel je zelf?

Heb je zelf het idee dat jouw AD(H)D of je medicatiegebruik wel een negatief effect heeft op je rijvaardigheid? Dan is het verstandiger om wel een Gezondheidsverklaring in te vullen en te melden dat je ADHD hebt en/of medicatie gebruikt. Er volgt dan een – zelf te betalen- rijbewijskeuring.

Bron: impulsenwoortblind

Bijgewerkt: 25 juni 2019