De invloed van een laag zelfbeeld bij jongeren en depressieve symptomen

In een promotieonderzoek aan Universitair Medisch Centrum Groningen, UMCG, is de samenhang tussen het zelfbeeld en depressieve symptomen bij adolescenten en jongvolwassenen onderzocht. 

Onderzocht is of de motivatie om negatieve prikkels te vermijden, de motivatie om positieve prikkels te benaderen, samen met sociale factoren, onderdeel zijn van het onderliggende mechanisme dat de samenhang tussen zelfbeeld en depressieve symptomen verklaart.

Resultaten

De resultaten laten zien dat een laag zelfbeeld in de vroege adolescentie een kleine kwetsbaarheid kan zijn voor het ontwikkelen van depressieve symptomen in de late adolescentie en vroege volwassenheid. Maurits Masselink (1989) vond in zijn promotieonderzoek dat een laag zelfbeeld samengaat met vermijding en sociale problemen. Deze twee factoren voorspellen depressieve symptomen.

Laag zelfbeeld

Voor de verbanden gedurende de dag bleek uit het onderzoek dat een laag zelfbeeld op een gegeven moment samenhangt met meer somberheid, minder sociale sociaal contacten en meer vermijding. Er werd geen duidelijk bewijs gevonden dat zelfbeeld, vermijding, sociale factoren en somberheid elkaar betekenisvol beïnvloeden van moment tot moment gedurende dag.

Toepassen open science principes

Een belangrijke focus van het proefschrift ligt ook op methodologische verbeteringen en de verbetering van het wetenschappelijke proces door middel van het toepassen van Open Science principes. Deze principes zijn gericht op het vergroten van de betrouwbaarheid, transparantie, reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid van onderzoek.

Bron: umcg.nl

Bijgewerkt: 3 december 2019