Dement of depressief, lang niet altijd herkend

Een depressie doet niet aan leeftijdsdiscriminatie en komt zowel bij kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen voor. Bij ouderen wordt een depressie alleen lang niet altijd herkend. De somberheid wordt nog wel eens toegeschreven aan het ouder worden of gezien als onderdeel van een andere aandoening , zoals dementie.

Depressieve gevoelens

Ongeveer 15 tot 20% van de ouderen heeft last van depressieve gevoelens. Zo’n 2 tot 3% van de ouderen heeft zelfs een ernstige depressie. Toch wordt een depressie bij mensen op hogere leeftijd vaak niet herkend, omdat een depressie bij ouderen vaker lichamelijke klachten veroorzaakt dan bij jongere mensen. Het gaat bijvoorbeeld om slaapproblemen (te lang of te weinig slapen, niet goed door kunnen slapen), lusteloosheid en concentratieproblemen. Bij deze klachten is het minder duidelijk dat ze een psychische oorsprong hebben.

Parkinson en dementie

Ook wordt somberheid vaker als ‘normaal’ ouderdomsverschijnsel gezien en als logisch gevolg van het omgaan met verlies in deze levensfase. Bij het ouder worden moeten mensen afscheid nemen van partners en vrienden die overlijden, maar ook van bepaalde fysieke functies, werk en bepaalde hobby’s. Dus naast depressie, spelen ook rouw en eenzaamheid een grote rol. Ook worden depressieve gevoelens toegedicht aan andere aandoeningen die op hogere leeftijd vaker voorkomen, zoals de ziekte van Parkinson of dementie.

Onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een langzaam verergerende depressie zelfs het eerste verschijnsel van dementie kan zijn. Dit zou kunnen komen doordat bepaalde vormen van dementie en depressie allebei ontstaan door aderverkalking. Een Nederlandse wetenschapper van het MUMC gaat  onderzoeken waarom mensen met hart- en vaatziekten vaker een ouderdomsdepressie krijgen dan mensen die dit niet hebben.

Overeenkomsten depressie en dementie

Dementie en een depressie kunnen ook erg op elkaar lijken. Dementerende en depressieve ouderen kunnen allebei last hebben van geheugen- en concentratieproblemen. De desinteresse die bij een depressie hoort, kan ervoor zorgen dat iemand minder met zijn omgeving bezig is. Het lijkt alsof hij of zij niet meer weet welke dag het is of continu namen van bekenden vergeet of huishoudelijke klusjes in de soep laat lopen. Hierdoor denkt de omgeving, waaronder ook zorgverleners, soms onterecht dat iemand aan het dementeren is. Er zijn gevallen bekend waarbij de ouderdomsdepressie behandeld werd en de dementie ook plotseling verdwenen was. De oudere was dus niet aan het dementeren, maar had last van een depressie.

Meer informatie

Wil je praten over je eigen klachten of die van je naaste? Wil je een vrijblijvend gesprek met een professional? Neem dan contact op met Dokter Bosman. Onze specialisten staan klaar om naar je te luisteren en geven je graag advies. Bel 088 226 76 26 of mail ons.

Bijgewerkt: 5 februari 2019