Vaker angst en depressieklachten na succesvol behandelde borstkanker

depressieklachten

Vrouwen die succesvol zijn behandeld tegen borstkanker, hebben tot 10 jaar na hun behandeling vaker ernstige symptomen van depressie en angst, dan vrouwen die geen borstkanker hebben gehad. Dit blijkt uit een studie het UMCG.

Onderzoek

Huisarts-in-opleiding Saskia Accord-Maass van het UMCG, die in totaal 350 vrouwen onderzocht die meer dan 5 jaar geleden borstkanker hebben gehad. Zij presenteerde deze week de resultaten van dit onderzoek op de European Breast Cancer Conference in Barcelona.

Depressieklachten borstkanker

Borstkanker-patiënten ervaren vaak psychische klachten de eerste jaren na de diagnose. Echter naar de effecten op langere termijn is nog niet veel onderzoek gedaan. Het onderzoek betrof 350 vrouwen bij wie hun borstkanker gemiddeld tien jaar geleden met succes was behandeld. Er werd gekeken of deze vrouwen vaker symptomen van (ernstige) angst of (ernstige) depressie hebben, dan een groep vrouwen van dezelfde leeftijd en huisarts die geen borstkanker hebben gehad.

Hoger risico op depressie

Uit het onderzoek bleek dat voormalige borstkanker-patiënten een duidelijk hoger risico hebben op symptomen van depressie en ernstige depressie. Ook rapporteerden zij vaker ernstiger symptomen van angst. Volgens Accord-Maass zijn deze resultaten van belang voor huisartsen en andere zorgverleners. Zij moeten aandacht hebben voor het psychisch welbevinden van deze groeiende groep borstkanker-overlevenden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat standaard behandelingen voor angst en depressie goed werken bij vrouwen met een voorgeschiedenis van borstkanker.

Bron: UMCG

Bijgewerkt: 16 mei 2018