Ieder kind is uniek, dat is juist mooi en interessant aan kinderen. Het kan voorkomen dat jouw zoon of dochter afwijkend gedrag vertoont, zich ongelukkig voelt en leer- en gedragsproblemen ontwikkelt. Dan is het verstandig om op tijd hulp in te schakelen. Want wellicht dat dit signalen en uitingen zijn van hoogbegaafdheid.

Onderzoek hoogbegaafdheid kind

Merk je mogelijke hoogbegaafdheid van je kind al de eerste maanden na de geboorte? Wat zegt het als je kind voor zijn tweede al een zin van meer dan drie woorden kan formuleren? Dat het het waarschijnlijk bovengemiddeld intelligent is, stellen psychologen van de universiteit van Kopenhagen. Het zegt daarentegen weinig als een kind eerder zindelijk is dan het gemiddelde kind (dat bij 25,4 maanden overdag zindelijk is). In het onderzoek van de Universiteit van Kopenhagen werden meer dan achthonderd kinderen vanaf hun geboorte gevolgd. Op 3-jarige leeftijd werden de moeders ondervraagd over de leeftijd waarop hun kroost belangrijke mijlpalen had behaald op het gebied van bijvoorbeeld lopen, praten, eten en sociaal gedrag.

Rond hun 27ste kregen de proefpersonen zelf een IQ-test voorgeschoteld. Daaruit bleek dat deze vier mijlpalen duiden op een hogere intelligentie wanneer ze vroeger dan gemiddeld worden gehaald:

1. Zelfstandig uit een beker drinken (gemiddeld bij 17,4 maanden)
2. Zelfstandig met een lepel eten (gemiddeld bij 19,9 maanden)
3. Een zin van minstens drie woorden vormen (gemiddeld bij 22,7 maanden)
4. Belevenissen delen (gemiddeld bij 28,6 maanden)

Wil jij er duidelijkheid of jouw kind hoogbegaafd is? Dan ben je van harte welkom in ons expertise centrum in Nijkerk. Hier bieden wij Eendagsdiagnostiek voor kinderen vanaf 6 jaar. Met Eendagsdiagnostiek weet je op één dag of jouw kind hoogbegaafd is. Daarbij krijg je handelingsadviezen mee naar huis die jouw vertellen hoe je met hoogbegaafdheid om kan gaan. Bel 088 226 76 26 

Bron: Plubmed.gov, Universiteit van Kopenhagen, Associations of early developmental milestones with adult intelligence, Child Development

Bijgewerkt: 2 juni 2017