HoogbegaafdheidIeder kind is uniek, dat is juist mooi en interessant aan kinderen. Het kan voorkomen dat jouw zoon of dochter afwijkend gedrag vertoont, zich ongelukkig voelt en leer- en gedragsproblemen ontwikkelt. Dan is het verstandig om op tijd hulp in te schakelen. Want wellicht dat dit signalen en uitingen zijn van hoogbegaafdheid.

Signalen en uitingen van Hoogbegaafdheid

Maar hoe herken je de signalen en uitingen van hoogbegaafdheid? De onderstaande signalen en uitingsvormen, helpen je om voor jouw zoon of dochter de afweging te maken om hulp in te schakelen.

 • Hoge intelligentie, grote algemene interesses;
 • Hoog leertempo, grote denk- en leerstappen;
 • Goed geheugen;
 • Groot analytisch inzicht en probleemoplossend vermogen;
 • Creativiteit en originaliteit;
 • Denkt buiten reguliere kaders;
 • Geestelijk vroegrijp (of wekken de indruk daarvan);
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel;
 • Perfectionistische instelling;
 • In staat tot zelfreflectie;
 • Zoekt ontwikkelingsgelijken in oudere kinderen;
 • Accepteert regels en tradities niet klakkeloos, maar bevraagt ze;
 • Grote behoefte aan autonomie.

Uitingsvormen

 • Onderpresteren in de schoolse situatie en faalangst;
 • Hoogsensitiviteit voor diverse (zintuiglijke) prikkels;
 • Risico op schooluitval vanwege thuisblijven over angsten en/of negatief zelfbeeld;
 • Inconsistent werken met wisselende resultaten;
 • Duidelijk over eigen mening en (te) direct;
 • Kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij het kind verstoord.

Plus van Dokter Bosman

Herken jij bovenstaande signalen en uitingsvormen bij jouw kind, ontdek wat Plus van Dokter Bosman kan betekenen. Want, is er een vermoeden van hoogbegaafdheid, dan is het belangrijk dat er zo vroeg mogelijk een diagnose wordt gesteld of het kind hoogbegaafd is. Als een kind de diagnose krijgt van hoogbegaafdheid, dan kan het beter worden begeleid op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of op school. Ook is het prettig voor ouders om het te weten, voordat ze een keuze maken voor een basisschool. Ze kunnen dan rekening houden door een basisschool te kiezen die inspeelt op de wensen en behoeften van kinderen met hoogbegaafdheid.

Neem contact op

Bel ons op 088 226 76 26 of meld je hier aan.

Bijgewerkt: 7 september 2016