dossierwerkpreventieFitte en energieke medewerkers zijn van belang in iedere organisatie. We bieden je een maatwerk vitaliteitsprogramma. Met als doel om jouw werknemers inzicht te geven in zichzelf en in stressfactoren op werk en thuis. Maar met name werknemers handvatten te bieden om te komen tot een gezonde balans en zo uitval te voorkomen. Dit doen we door middel van vitaliteitschecks, onderzoek, advies en coaching.

Vitaliteitscheck

Wanneer een leidinggevende ziet dat een medewerker niet goed in zijn vel zit en/of dreigt uit te vallen, is de vitaliteitscheck een passend instrument. Na probleembeschrijving en aanmelding door werkgever, vult de medewerker online een screeningstest in. In een persoonlijk gesprek met een coach wordt de uitslag besproken en een advies geformuleerd. Dit advies, voor werkgever en werknemer, kan aanleiding zijn voor een verder coachingstraject.

Onderzoek en advies

We werken met de unieke gevalideerde ‘Vragenlijst Arbeid en Re-integratie’ (VAR-2). Aan de hand van de uitkomst, kun je als werkgever het risico op verzuim voorspellen en inzicht krijgen in de duur van verzuim na uitval. Jouw medewerker of zelfs jouw hele team kan de test online invullen. De uitslag wordt samen met de coach van Dokter Bosman Werk besproken waarna, in overleg met werkgever en werknemer, verdere passende begeleiding kan worden ingezet.

Coaching

De coach van Dokter Bosman Werk coacht niet alleen jouw medewerker, maar begeleidt ook de leidinggevende. Na een eerste kennismaking met de medewerker bespreken we in een driegesprek aan welke aspecten gewerkt wordt. De medewerker krijgt opdrachten mee voor op de werkvloer. Zo ben je als werkgever actief betrokken bij het coachingsproces. Tussentijds en na afloop, evalueren we hoe effectief de coachingsgesprekken zijn en wat er nog nodig is om voor jou en de medewerker weer op efficiënte wijze te kunnen samenwerken.

Coaching Preventie burn-out

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm gericht op het verbeteren van je professioneel handelen in een beroepsspecifieke context. De leervragen van de gecoachte is het uitgangspunt. Kernwoorden zijn: bewustwording, verantwoordelijkheid nemen, inzicht, verbeteren van eigen inzicht, keuzes maken. Verschil met intervisie en supervisie is een doelbenadering in plaats van context benadering.

Neem contact met ons op

Signaleer jij complicaties binnen jouw organisatie en wil je graag in gesprek met een professional? Neem vrijblijvend contact op met Dokter Bosman. Onze specialisten staan klaar om naar je te luisteren en geven je graag advies. Bel ons op 088 226 76 26 en vraag naar Plus van Dokter Bosman.

Bijgewerkt: 29 september 2016