Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp

Nu veel gemeenten met forse tekorten op de jeugdhulp kampen, krijgen budgetplafonds, keukentafelgesprekken en wachtlijsten de sector opnieuw in de greep. Die terugval is onverstandig en onnodig. De pijnlijke gevolgen van de broodnodige veranderingen moeten bij de sector worden gelegd, niet langer bij kinderen, jongeren en ouders.

Jeugdhulp kan anders en beter

Dat de jeugdhulp anders en beter kan blijkt uit het zojuist verschenen boek Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp, onder redactie van Dorien Graas, Annemiek de Klein, Jeffrey Stevens, Thijs Jansen en Gerard van Nunen. Het boek is een uitgave van Stichting Beroepseer en verschijnt in de Boekenreeks Beroepseer.

Omslag nodig

De noodzakelijke omslag in de jeugdhulp wordt allang voorgeleefd door vernieuwers die met de vaste reflexen van de sector gebroken hebben, zich dienstbaar opstellen en laten zien dat er een andere en betere jeugdhulp mogelijk is. Dit boek bevat tegendraadse oplossingsrichtingen uit de wetenschap en beroepspraktijk die de weg wijzen naar een jeugdhulp waarin gezagsvolle en vakkundige professionals eindelijk kunnen doen wat écht nodig is.

Over het boek

Het boek bevat bijdragen van onderzoekers, ervaringsdeskundigen en professionals. 

De bundel bestaat uit drie delen. Het eerste deel vertelt over wat de bedoeling was van de Jeugdwet. Het tweede deel bevat analyses van de belangrijkste keerzijden van het huidige jeugdhulpstelsel. Er worden enkele prangende problemen behandeld, zoals aanbestedingsproblematiek, wachtlijsten, een gebrek aan zeggenschap voor ouders en onnodige problematisering van jeugdigen. Juist deze problemen staan goede jeugdhulp in de praktijk sterk in de weg.

Het derde deel gaat over oplossingen en geslaagde voorbeelden van hoe het anders en beter kan. De bundel wordt afgesloten met een krachtig manifest voor een werkelijk vernieuwde jeugdhulp die écht doet wat nodig is.

Jeugdhulp in de praktijk

Dokter Bosman biedt kleinschalige jeugdhulp, waarbij het kind centraal staat. Het grootste verschil met andere organisaties zit ‘m niet in de cliënten die we hebben of hun problematiek, maar de oplossing die we de mensen bieden. Geen gewone zorg, maar maatwerk.

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 16 september 2019