Eén op de tien jongeren ontving in 2019 jeugdzorg

Het aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar dat jeugdzorg krijgt, is gestegen van 398 duizend in 2018 naar 411 duizend in 2019. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Een op de 10 jeugdhulp

Inmiddels krijgt 12 procent van de kinderen en jongeren tot 18 jaar een vorm van jeugdzorg: jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In 2019 zijn minder nieuwe jeugdhulptrajecten begonnen en meer trajecten afgesloten dan in de voorgaande twee jaren. Toch is het gebruik van jeugdhulp toegenomen, doordat de duur van trajecten langer is geworden.

Jeugdhulp met verblijf

In jeugdhulp met verblijf neemt het aandeel van jongeren vanaf 18 jaar toe. Tegelijkertijd neemt het totale aantal jongeren in jeugdhulp met verblijf niet noemenswaardig toe. Ondertoezichtstellingen duurden in 2019 wat korter dan in voorgaande jaren. Ze zijn vaker beëindigd omdat de hulp ‘volgens plan’ is afgesloten, en niet omdat de jongere 18 jaar werd. Voogdij-trajecten zijn in 2019 vaker beëindigd omdat het gezag van de ouders hersteld werd.

Jeugdhulp verschilt sterk per gemeente

Jeugdhulp moet sinds de decentralisatie in 2015 worden aangeboden door de gemeente en de vraag naar jeugdzorg verschilt sterk per gemeente. In het  noordoosten van het land en in Limburg maakt 15 procent van de jongeren gebruik van jeugdhulp, meer dan in de rest van het land. Het CBS kan niet verklaren waardoor dat komt.

Het is belangrijk om snel een beeld te krijgen van de succesfactoren bij gemeenten die het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg en de duur van trajecten zagen afnemen.

Contact

Heb je hulp nodig? En wil je graag in gesprek met een professional? Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons. De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Bron: CBS;

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 1 mei 2020