Sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is voorspelbaar

sociaal-emotionele problemen kinderen

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen kan gedeeltelijk voorspeld worden door mind-mindedness, de mate waarin ouders de gedachten, emoties en wensen van hun kind herkennen en deze een blijk van erkenning geven in de communicatie. Dit blijkt uit een onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

Ontwikkeling van vertrouwen

Mind-mindedness is van groot belang voor de ontwikkeling van vertrouwen tussen kind en ouder. Uit onderzoek is nu ook gebleken dat de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen van 4,5 gedeeltelijk voorspeld kan worden door mind-mindedness. Dit gebeurt op basis van de mate van mind-mindedness in de eerste 2,5 jaar in de omgang met het kind. Een relatief lage hoeveelheid van juiste interpretaties van de ouders kan als gevolg leiden tot een lagere sociale competentie en andere gedragsproblemen bij het kind op 4,5-jarige leeftijd. Naast mind-mindedness spelen hierbij ook andere factoren een rol. Echter, het gebrek aan mind-mindedness voorspelt voor een vijfde of een kind later sociaal-emotionele problemen zal ervaren.

Het onderzoek

Bij het onderzoek werd gekeken naar de interactie van moeders en vaders tijdens het spelen met hun kind op verschillende leeftijden: vier, twaalf en dertig maanden. Daarbij werd gekeken naar verschillende vormen van mind-mindedness. Appropriate of passende opmerkingen en nonattuned opmerkingen. Passende opmerkingen nemen de emotionele toestand en wensen van het kind in overweging, hierbij onderbouwt de ouder hun reactie. Nonattuned opmerkingen nemen de emotionele toestand en wensen van het kind niet in overweging. Deze opmerkingen weerspiegelen ook de mate waarin ouders hun kind als een individu met eigen emoties en een eigen persoonlijkheid zien. Als een ouder begrip toont voor de emoties van het kind, wordt het op twee manieren geholpen. Het kind leert zijn emoties reguleren en kennen. Door het geven van een onderbouwing wordt begrip bij het kind gecreëerd, hierdoor is het eerder geneigd om akkoord te gaan met de opmerking.

De rol van moeders en vaders

De invloed van mind-mindedness van moeders bij hun kinderen is al enigszins bekend. Anderzijds is de invloed van mind-mindedness van vaders nauwelijks onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat bij de observatie wanneer het kind 4 en 12 maanden is, vaders vaker nonattuned opmerkingen maken dan moeders. Echter, op deze leeftijd hebben de opmerkingen van de vader nog geen invloed op de ontwikkeling, die van de moeder wel. Het onderzoek suggereert dat de invloed van de vader belangrijker wordt op latere leeftijd. De laatste bevinding van het onderzoek laat zien wanneer een van de twee ouders weinig mind-mindedness communiceert, kan dit gecompenseerd worden door de andere ouder.

Contact

Heeft jouw kind problemen in gedrag of emoties? Lees onze dossiers voor meer informatie. Wil je erover praten met een professional? Onze specialisten staan klaar om naar je te luisteren en geven je van advies. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: GGZ

Meer over: Gezondheid, Kinderen en Jeugd, Nieuws
Bijgewerkt: 8 mei 2019