EMDR een snelle stap richting herstel bij kinderen


Kinderen die een traumatische gebeurtenis meemaken, hebben hier vaak nog jaren last van. Sommige kinderen ontwikkelen Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), een depressie of gedragsproblemen. EMDR, blijkt een effectieve therapie voor volwassenen als het gaat om traumaverwerking.

Kinderen en jongeren hebben na een traumatische gebeurtenis baat bij twee kortdurende vormen van therapie: EMDR en WRITEjunior. Ook bij jongeren met depressies blijken deze behandelingen effectief te zijn. Daarom zouden deze therapieën voor kinderen en jongeren meer beschikbaar moeten zijn, stelt Carlijn de Roos van de Universiteit van Amsterdam in haar promotieonderzoek.

Onderzoek Universiteit van Amsterdam

Wat als een therapie van maximaal vier uur of vijf sessies traumasymptomen significant kan verminderen? Uit het onderzoek van Carlijn de Roos blijkt dat dit mogelijk is voor kinderen met PTSS na enkelvoudige traumatisering. Ze onderzocht hierbij drie behandelingen: twee vormen van traumagerichte cognitieve gedragstherapie (opvangprotocol en WRITEjunior) en EMDR. Alle therapieën laten vermindering van PTSS-symptomen zien, en ook comorbide symptomen, zoals angst, depressie en gedragsproblemen, namen af. Hoewel de drie therapieën soortgelijke effecten laten zien, is dit resultaat met EMDR in minder sessies behaald.

In korte tijd een verschil maken

Bij PTSS bij kinderen is spontaan herstel na zes maanden gering. De Roos: ‘Vroegtijdige behandeling is essentieel, maar door lange wachttijden in de jeugdzorg niet altijd mogelijk. Gelukkig zijn er therapieën ontwikkeld en toegepast voor kinderen en adolescenten met stoornissen na traumatisering zoals PTSS, waaronder trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie en EMDR-therapie. Bij kinderen waren tot nu toe weinig studies uitgevoerd om de effectiviteit van EMDR te onderzoeken.’

Daarom voerde De Roos en collega’s twee studies uit bij kinderen van vier tot achttien jaar met PTSS. Deze kinderen hadden diverse eenmalige trauma’s meegemaakt zoals een ramp, een ongeluk, verkrachting of fysiek geweld. ‘Het bijzondere is dat het mogelijk blijkt om in een hele korte tijd, namelijk twee uur en twintig minuten al herstel te bereiken van zowel posttraumatische stressklachten, maar ook van de bijbehorende angsten, somberheid, en gedragsproblemen. Er is dus weinig tijd nodig om een groot verschil te maken en dat is belangrijk en aantrekkelijk voor zowel kinderen als hun ouders, therapeuten en verzekeraars.’

EMDR ook succesvol bij depressie

Daarnaast werd er ook een onderzoek uitgevoerd naar het effect van EMDR bij depressieve jongeren. EMDR werd daarbij toegepast op onverwerkte herinneringen aan verlies, verlating, falen, gepest of vernederd zijn. Ook in deze studie werd in korte tijd verbetering bereikt. Drie maanden na een behandeling van maximaal zes keer waren bij meer dan de helft van deze jongeren de stress- en angstsymptomen sterk afgenomen. Dat bleek ook het geval als die klachten niet direct met de traumatische gebeurtenis te maken hadden. Deze resultaten zijn zeer hoopgevend. ‘Door deze als eerste aan te pakken met EMDR, wordt een snelle stap richting herstel gemaakt. Als er restklachten zijn, kunnen andere behandelingen daarna ingezet worden.’

Een beter en plezieriger leven

Het doel van het proefschrift was om de kennis te vergroten over het effect van traumabehandelingen voor kinderen en jongeren, waarna EMDR in nationale en internationale PTSS-richtlijnen kan worden opgenomen. ‘Het gaat om een hele belangrijke en grote doelgroep. Je weet dat je als behandelaar met een aantal uur behandeling een groot verschil kunt maken. Daar zet je je dan graag voor in. Met dit onderzoek hoop ik dat traumabehandeling nog vaker en snel wordt ingezet, zodat klachten van getraumatiseerde kinderen afnemen en ze weer plezier in het leven kunnen hebben.’

Bron: Universiteit van Amsterdam

Meer over: Nieuws, onderzoek, Trauma
Bijgewerkt: 22 oktober 2021