Geheugen speelt een rol bij dyslexie

Naast problemen met het spellen en lezen van woorden hebben volwassenen met dyslexie ook problemen met kort onthouden en aanleren van de volgorde van letters in een reeks. Dit is onderzocht door de Universiteit Gent.

De rol van het geheugen werd onderzocht bij leesproblemen. Uit de resultaten blijkt dat volwassenen met dyslexie vooral problemen ervaren met het kort onthouden en met het aanleren van de volgorde van de elementen in een reeks. Ter illustratie: de volgorde van de letters in een woord: SPA vs. SAP, of de volgorde van de cijfers in een telefoonnummer.

Personen met dyslexie wisselen de volgorde van letters of klanken dus vaker om, waardoor ze woorden minder snel en minder goed leren. Uiteindelijk leidt dit tot trager en minder accuraat lezen. De problemen met het geheugen voor volgorde verklaren ook waarom mensen met dyslexie buiten het domein van taal problemen ervaren.

Ondanks het feit dat geordende informatie moeilijker gaat onthouden dyslectische mensen wel even goed wat ze uiteindelijk met meer moeite geleerd hebben.

Bron: www.nu.nl

Meer over: Ggz
Bijgewerkt: 14 september 2015