Gezond voedingspatroon kan helpen bij klachten depressie en ADHD

voeding depressie adhd

Het voedingspatroon hangt samen met de psychische gezondheid en het risico op psychische aandoeningen zoals depressie. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Maastricht UMC+, Universiteit Maastricht en de Open Universiteit in Heerlen. Ook zijn er duidelijke aanwijzingen dat omega 3-vetzuren een positief effect kunnen hebben bij de behandeling van depressieve klachten bij volwassenen en ADHD bij kinderen. Deze bevindingen zijn terug te vinden in onderzoeksrapport ‘Voeding en psychische gezondheid gedurende de levensloop’.

Het effect van voedingspatronen

Wat is het effect van voedingssupplementen en voedingspatronen op de psychische gezondheid van de mens? Dit was de vraag die centraal stond in het onderzoek van Maastricht UMC+. Er zijn al eerdere onderzoeken op dit gebied uitgevoerd, maar deze bevindingen zijn nooit eerder gebundeld en geanalyseerd. Omdat deze bevindingen nooit samen geanalyseerd zijn, is er geen overzicht over de relatie tussen voedingspatronen in relatie tot de psychische gezondheid. Dit maakt het moeilijk om concrete adviezen aan deze bevindingen te koppelen. Als gevolg werd dit onderzoek uitgevoerd om hier meer duidelijkheid in te scheppen.

Omega-3 vetzuren bij ADHD kan helpen

Tijdens het bundelen van de beschikbare literatuur op het gebied van voeding en de psychische gezondheid werd gekeken naar drie leeftijdscategorieen: prenataal en kinderleeftijd (tot 12 jaar), adolescenten (12-25 jaar) en volwassenen (ouder dan 25 jaar). In de prenataal en kinderleeftijd categorie zijn veel studies gedaan naar de relatie tussen voeding en het risico op autisme en ADHD bij deze kinderen. Hieruit komt naar voren dat omega-3 vetzuren een positief effect kunnen hebben op het verminderen van ADHD symptomen bij deze groep. Naar het effect van voeding op depressie bij jonge kinderen is te weinig onderzoek uitgevoerd om conclusies over te trekken.

Gezond voedingspatroon helpt bij depressie

Bij volwassenen is vooral veel onderzoek uitgevoerd naar het effect van voeding op depressie. Hieruit blijkt dat een gezond voedingspatroon samenhangt met een lagere kans op depressie. Ook bij volwassenen zijn positieve effecten van omega-3 vetzuren zichtbaar bij het verminderen van klachten bij een depressie. Een verband tussen voeding en angststoornissen is nog onderbelicht. Bij de adolescenten groep is überhaupt nog weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen de psychische gezondheid en voeding. Dit terwijl deze groep relatief vatbaar is voor het ontwikkelen van psychische problemen.

Nieuwe aanknopingspunten

Het aanhouden van een gezond voedingspatroon lijkt belangrijk voor de psychische gezondheid. Ook levert deze studie nieuwe aanknopingspunten. Bijvoorbeeld het aanbevelen van omega-3 vetzuren bij behandeling van depressie bij volwassenen en kinderen. Er is nog wel veel te winnen op het gebied van onderzoek, vooral bij adolescenten. Hier komen de meeste psychische problemen voor en juist hier ontbreekt het aan voldoende onderzoek.

Contact

Twijfel je of jij of je kind ADHD heeft? Of autisme? En wil je graag in gesprek met een professional? Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons. De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Bron: Maastricht UMC+

Meer over: Depressie, Nieuws
Bijgewerkt: 10 december 2019