Hoe laten we mensen met autisme beter meetellen in de maatschappij?

In een maatschappij waar participatie steeds belangrijker wordt, is ook participatie van mensen met autisme een groot goed. Mensen met autisme ervaren vaak in verschillende levensfases beperkingen die hun participatie in de weg staan.

Subsidie overheid

De overheid heeft een half miljoen euro uitgetrokken voor een plan om mensen met autisme en hun naasten beter te betrekken bij de maatschappij. Met de subsidie wordt een vervolg gegeven aan de Academische Werkplaats Autisme waarin cliëntenorganisaties, gemeentes, organisaties die zich gespecialiseerd hebben in autisme, universitaire centra vanuit verschillende disciplines (gedragswetenschappen, medisch) en hogescholen samenwerken.

Bundelen kennis autisme

De partijen bundelen hun kennis om producten en procedures te ontwikkelen die de diagnostiek, behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met autisme en hun naasten bevorderen en daarmee de situatie van hen verbeteren.

Wat is het probleem?

De kennis over autisme is bij professionals binnen diverse sectoren en disciplines vaak versplinterd. Ook worden de visies en wensen van autistische mensen zelf en/of van hun naasten niet altijd voldoende meegenomen in het ontwikkelen van autisme kennis en zorg.

Het gevolg is dat de zorg voor mensen met autisme en hun naasten niet altijd goed aansluit bij hun behoeften. Ook de begeleiding en verwijzing van mensen met autisme verloopt niet altijd optimaal. Mensen met autisme en hun naasten voelen zich soms verstrikt in een complex net van instanties. Zij lopen hierdoor regelmatig vast. Vooral wanneer een onderliggend probleem zich uit op verschillende levensterreinen, zoals thuis, op school of werk, of in vrije tijd.

Wat moet er verbeteren?

Om hier verbetering in aan te brengen moet er een betere samenwerking zijn bij het ontwikkelen en implementeren van kennis tussen bovengenoemde partijen. Het Autisme Kenniscentrum, onderdeel van Dokter Bosman, vindt het belangrijk om de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek over kwaliteit van leven bij ASS in de praktijk toe te passen. Het Autisme Kenniscentrum helpt mensen met ASS en hun omgeving wanneer zij ondersteuning nodig hebben. Op die manier kan de begeleiding, behandeling van mensen met autisme en hun naasten duurzaam verbeterd worden.

Contact

Ben je benieuwd wat het Autisme Kenniscentrum voor je kan betekenen? Bel 088-2267626 of mail ons.

Meer over: Autisme, Autisme Kenniscentrum, Nieuws
Bijgewerkt: 11 januari 2019