Blog: Aandacht voor wetenschappelijk onderzoek binnen Dokter Bosman

Bij Dokter Bosman willen we onze cliënten de best mogelijke evidence based psychologische zorg bieden. Daarom heeft onze organisatie steeds meer aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek zorgt voor kennisontwikkeling en verbetering van de (digitale) cliëntenzorg. Onderzoekscoördinator Sylke Toll vertelt graag over het belang van onderzoek en hoe Dokter Bosman daaraan een bijdrage hoopt te leveren.

“Sinds een jaar zijn we bezig onderzoek een stevigere plek binnen Dokter Bosman te geven. Dit doen we door structuur aan te brengen en procedures vorm te geven. We werken hierin samen met verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten, zoals de Universiteit van Amsterdam, het Amsterdam UMC en de universiteit Maastricht. Mijn taak als coördinator is om de contacten te onderhouden en het onderzoek uit te rollen in de organisatie.”

Enthousiast over onderzoek

Gedegen wetenschappelijk onderzoek vergroot de kennis binnen ons vakgebied en daarmee de kwaliteit van diagnostiek en behandeling die wij onze cliënten kunnen bieden. Uiteindelijk levert het dus betere zorg voor cliënten op. Maar niet alleen cliënten, ook “voor de organisatie zelf heeft het voordelen”, aldus orthopedagoog generalist en onderzoekscoördinator bij Dokter Bosman Sylke Toll. “Innovatie en onderzoek gaan hand in hand. Bovendien komt het de kwaliteit van onze opleidingsplekken ten goede.” Momenteel zijn bij Dokter Bosman vijf gz-psychologen in opleiding tot specialist (gios). Als onderdeel van hun opleiding voeren zij wetenschappelijk onderzoek uit. Wanneer ze hiervoor kunnen aansluiten bij lopend onderzoek kunnen zij profiteren van supervisie en faciliteiten zoals toegang tot een Medische Ethische Toetsingscommissie en SPSS-pakketten. Zonder die samenwerking is de uitdaging groter. Maar ook dat lukt: Een van de klinisch psychologen doet onderzoek naar de succesfactoren van mindfulness groepen, een andere naar het effect van psycho-educatie bij kinderen met ADHD. “Stuk voor stuk mooie, relevante onderzoeken!”

Onderzoekscommissie

Het onderzoek binnen Dokter Bosman is in te delen in drie pijlers: (1) positieve gezondheid, (2) digitalisering en (3) effectieve zorg voor onze cliënten. “De pijlers sluiten aan bij de visie van Dokter Bosman. We maken dus echt bewuste keuzes aan welke onderzoeken we meedoen. Helaas kunnen we niet alle verzoeken honoreren.” Om hierin keuzes te maken is een multidisciplinaire onderzoekscommissie in het leven geroepen. De vier commissieleden, allen gepromoveerde behandelaren, werken hierin samen om inkomende onderzoeken te beoordelen en tot een objectieve afweging over deelname te komen.

Voorheen was Sylke werkzaam binnen een GGZ-instelling verbonden aan de universiteit Utrecht, waar ze ook haar promotieonderzoek deed. Binnen die instelling zat onderzoek verankert in het DNA van de organisatie. Bij Dokter Bosman ligt de nadruk op de cliëntenzorg. “Wij bieden hoogwaardige zorg aan een grote groep cliënten. We moeten niet onderschatten hoeveel kennis en data we beschikbaar hebben. We kunnen daarmee echt iets bijdragen”. 

Wat behandelaren er van merken?

“Ze krijgen uitnodigingen om deel te nemen aan onderzoek of informatie over onderzoek dat relevant zou kunnen zijn voor hun cliënt. Op intranet verschijnen regelmatig oproepjes. Deelname wordt nooit verplicht. Belastbaarheid van behandelaren en cliënten is een belangrijk criterium waarop we de keuze voor deelname baseren”.

Toekomst

Onlangs zijn er twee groot onderzoeken van start gegaan binnen Dokter Bosman. “In samenwerking met Amsterdam UMC werken we aan de zogeheten HERSTEL studie. Daarbij wordt onderzocht of het zinvol is om mensen die gedeeltelijk hersteld zijn van een depressie naast cognitieve therapie een online training aan te bieden. Onze behandelaren geven de training, het AMC monitort de resultaten.” “Daarnaast onderzoeken we met het Radboud en Amsterdam UMC binnen de LEOPARD studie of je met een MRI kunt voorspellen hoe cliënten zullen reageren op antidepressiva.” 

Het streven is dat we in de toekomst ook zelf subsidie aanvragen voor onderzoek gaan schrijven. “Klinische behandelaren met een academische achtergrond of met bewezen affiniteit met wetenschappelijk onderzoek zou ik van harte willen uitnodigen om te solliciteren. Extra leden voor onze Multidisciplinaire OnderzoeksCommissie zijn welkom!”

Meer over: Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 26 juli 2021