Mindfulness effectief voor kinderen met autisme en hun ouders?

Kinderen met autismespectrumstoornis en hun ouders kunnen profiteren van mindfulness trainingen. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Hierbij werd gekeken of op mindfulness gebaseerde trainingen empathie bij kinderen kan vergroten. Ook werd onderzocht of deze effecten afhankelijk zijn van eventuele narcistische en autistische trekken.

Sociale communicatie, interactie en aandoeningen

Kinderen met een diagnose autismespectrumstoornis ervaren problemen in interactie en sociale communicatie. Ook vertonen ze repetitief gedrag en hebben ze beperkte interesses en gedragspatronen. Depressie, angststoornissen en ADHD komen vaak voor. 70% van kinderen met autisme heeft last van tenminste één van deze stoornissen. Kinderen met autismespectrumstoornis zijn voor hun ouders vaak veeleisend. Dit wordt vaak weergegeven door een hoge mate van opvoedingsstress, maar ook door psychische problemen bij de ouders.

Het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of en hoe kinderen met autismespectrumstoornis en hun ouders profijt kunnen hebben van mindfulness-gebaseerde trainingen. Uit het onderzoek blijkt dat mindfulness behulpzaam kan zijn voor het omgaan met autisme en de problemen die hierbij waargenomen worden.

Hiernaast is ook de zogenaamde MYmind training is onderzocht. Dit is een training waarbij de aandacht wordt gericht op het heden, het hier en nu. Deze training leert deelnemers om zich op het huidige moment te focussen. Sociale problemen en symptomen van andere stoornissen namen af na de MYmind training. Ook is er een zichtbare verbetering van de psychische gezondheid van ouders en ouderschap na het volgen van meerdere trainingen. Echter, de positieve effecten waren beperkt en niet alle kinderen bleken te profiteren van de training.

Verbetering van mindfulness trainingen bij autisme

Toekomstig onderzoek moet zich richten op de specificiteit van de effecten van mindfulness training voor ouders en kinderen met autisme. Een duidelijk beeld van de aspecten van de training die voor een positieve verbetering zorgen kan helpen bij verdere ontwikkeling van mindfulness trainingen voor kinderen met autisme en hun ouders.

Contact

Twijfel je of jij of je kind autisme heeft? Dan kun je terecht bij het Autisme Kenniscentrum. Wij kunnen de diagnose stellen en bieden verschillende behandelmogelijkheden. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: GGZnieuws

Meer over: Autisme, Autisme Kenniscentrum, Nieuws
Bijgewerkt: 8 mei 2019