Onderzoek naar de relatie tussen partnergeweld en ADHD

Nannet Buitelaar, psychiater bij de Waag Utrecht, promoveert op de relatie tussen ADHD en partnergeweld aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De werktitel van haar proefschrift is ‘Impact of Treatment of ADHD on Partner violence’, voor het gemak afgekort tot ITAP.

Behandeling essentieel

‘Mijn belangrijkste bevinding is dat het partnergeweld afneemt wanneer plegers van partnergeweld met ADHD daarvoor worden behandeld,’ vertelt Buitelaar. ADHD heeft al lang haar interesse, legt ze uit. ‘Toen ik mijn opleiding deed, was nog niet bekend dat volwassenen ook last van ADHD konden hebben. Die problematiek is in Nederland onder de aandacht gebracht door Sandra Kooij. Ze benaderde mij als jonge psychiater en vroeg of ik op dit gebied een voortrekkersrol wilde hebben. Sindsdien heeft het onderwerp mijn interesse.’

Onderzoek partnergeweld ADHD

Uiteindelijk resulteerde dat in het schrijven van een proefschrift. ‘Ik wilde weten wat de invloed van de behandeling van ADHD is op partnergeweld,’ zegt Buitelaar. ‘Volgens de laatste inzichten is een goede behandeling van partnergeweld altijd op maat; daar hoort dus ook het aanpakken van de psychische problematiek bij, waar ADHD deel van kan uitmaken.’

Aan het begin van haar onderzoek publiceerde ze samen met kinder- en jeugdpsychiater Robert Ferdinand een artikel waaruit bleek dat de diagnose ADHD nog vaak gemist wordt. Zo bleek in 2012 dat bij 56% van de mannelijke cliënten bij de Waag de diagnose ADHD nooit eerder was gesteld. ‘Daar zaten schrijnende gevallen bij. Mannen die al jong uithuisgeplaatst waren en die veel problemen hadden met functioneren in het dagelijks leven. De onderliggende oorzaak daarvan was nooit ontdekt,’ zegt ze.

Resultaten onderzoek

‘Een opvallende uitkomst van mijn onderzoek is dat er een direct verband bestaat tussen de mate van ADHD en partnergeweld: hoe meer ADHD symptomen, hoe meer sprake er is van geweld en gerelateerde problemen. Verder komt uit het onderzoek dat door de behandeling van ADHD in combinatie met andere modules voor het behandelen van partnergeweld het partnergeweld significant afneemt. Ik hoop dat alle behandelaren zich daarvan bewust zijn. Ik zou zeggen: let op de aanwezigheid van ADHD en behandel het dan, zeker als het gaat om partnergeweld.’

Contact

Herken je jezelf in bovenstaande symptomen en heb je een vermoeden van ADHD. Zoek hulp. Je kunt bij ons terecht. Wij kunnen een diagnose stellen en een behandleing met een persoonlijke aanpak. Bel 088 226 76 26 of mail ons.  De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Bron: ru.nl

Meer over: ADHD, Nieuws
Bijgewerkt: 3 juli 2020