Twee keer per week psychotherapie voor depressie meest effectief

Een frequentie van twee sessies in plaats van één sessie per week leidt tot betere behandeluitkomsten in psychotherapie voor depressie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Sanne Bruijniks.

Onderzoek

Het reorganiseren van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Interpersoonlijke Therapie (IPT) voor depressie naar een frequentie van twee sessies per week zal drop-out, response en uitkomsten van de behandeling kunnen verbeteren. Ook lijkt het individuele leervermogen van de cliënt een belangrijke rol te spelen in het voorspellen van behandeluitkomst. `Verschillende patiënten blijken te profiteren van verschillende psychotherapieën. 

Verbeteren effecten psychotherapie

In het promotieonderzoek worden verschillende manieren om de effecten van psychotherapie voor depressie te verbeteren onderzocht. Resultaten van een groot Nederlands onderzoek in de specialistische GGZ lieten zien dat het verhogen van de sessiefrequentie leidt tot minder uitval tijdens therapie en snellere en betere behandeluitkomsten direct na behandeling. 

Verschillende sessiefrequenties per cliënt

Een ander belangrijk element in het onderzoek was de rol van het leervermogen van de cliënt in de uitkomsten van psychotherapie voor depressie. Bruijniks: “In meerdere studies bleek dat werkgeheugen een belangrijke rol kan spelen in het voorspellen van therapie-uitkomst.”  

Vervolgonderzoek is wel nodig voordat variabelen zoals leervermogen en modellen die voorspellen voor wie welke sessiefrequentie het beste werkt in de klinische praktijk kunnen gebruiken.”

Bron: vu.nl

Meer over: Depressie, Nieuws
Bijgewerkt: 21 april 2021