Onderzoekers aan de slag met onderzoek langdurige gebruik van ADHD-medicatie

Veel kinderen gebruiken langdurig ADHD medicatie. Bij de start van de behandeling helpt medicatie meestal goed. Of medicatie echt ook op lange termijn helpt en wat dit doet op de hersenen is niet goed bekend. Er zijn aanwijzingen dat na langdurig gebruik tolerantie voor de medicatie kan optreden.

Anouk Schrantee, Linda Douw, Tommy Pattij, Taco de Vries van het Amsterdam UMC gaan  de reactie van hersenen op langdurig gebruik van ADHD-medicatie onderzoeken met behulp van een ZONmw subsidie.

Onderzoek lange termijn effecten

De onderzoekers gaan de langetermijneffecten van ADHD medicatie bestuderen bij kinderen, jongeren en jong volwassenen met ADHD, door gebruik te maken van hersenscans en computertaken. Ook kijken ze naar de effecten in de hersenen van ratten van verschillende leeftijden. Dit onderzoek moet inzicht geven hoe de hersenen reageren op langdurig gebruik van ADHD medicatie. Hiermee kan in de toekomst het gebruik van ADHD-medicatie worden verbeterd

Nieuwsgierigheidsgedreven

De financiële steun is bedoeld voor studies met nieuwsgierigheidsgedreven en creatieve samenwerking tussen onderzoekers uit twee of meerdere vakgebieden. Die samenwerking moet leiden tot grensverleggende wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek.

Bron: amsterdamumc.org

Meer over: ADHD
Bijgewerkt: 3 januari 2023