Praten over psychische klachten voor veel mannen nog taboe

In de de maand november wordt er door de Stichting Movember aandacht voor ‘de gezondheid van de man’ gevraagd, onder andere voor mentale gezondheidsproblemen en zelfmoordpreventie. Daar is bij mannen nog te weinig aandacht en begrip voor.

Pro-actieve benadering

Iedereen, ongeacht hun leeftijd, kan ooit te maken krijgen met mentale gezondheidsproblemen. Veel mannen vinden het moeilijk om over hun problemen te praten. In plaats van de benodigde hulp te vragen blijven ze vaak ‘sterk en stil’ ondanks de negatieve gevolgen die dat heeft. Het is belangrijk om je mentale gezondheid proactief te benaderen; weet wat de risicofactoren en symptomen zijn en blijf in contact met je vrienden en familie.

Depressie en angst

De ‘man’ bestaat natuurlijk niet, maar praten over een depressie, angststoornis of fobie doen mannen beduidend minder dan vrouwen. En in een later stadium. Daarnaast zoeken ze minder snel professionele hulp, vrouwen gaan ongeveer twee keer zo vaak naar de huisarts of ggz als mannen, met alle gevolgen van dien.

Risico op suïcide

Suïcide is sterk gerelateerd aan depressie, maar bij 113 zelfmoordpreventie zijn het vooral vrouwen die aan de bel trekken. Sinds de jaren 90  plegen jaarlijks twee keer zoveel mannen suïcide: zo maakten in 2020 1.229 mannen en 596 vrouwen een einde aan hun leven.

Een aantal factoren wordt geassocieerd met een verhoogd risico op de ontwikkeling van mentale gezondheidsproblemen:

  • Ziektegeschiedenis van de familie of de eigen geschiedenis met mentale gezondheidsproblemen
  • Drugs- en alcoholgebruik
  • Ernstige medische ziekte
  • Isolatie of eenzaamheid
  • Werkeloosheid, dakloosheid, een conflict of andere stressvolle situaties

Wat kun je als omgeving doen

Als jij, of iemand die je kent, met een mentaal gezondheidsprobleem kampt, is de eerste, belangrijke stap dat je er met iemand over praat. Praten kan met je huisarts, een familielid, je vrienden, of een anonieme persoon via een hulplijn. Je hebt toegang tot advies en effectieve hulpmiddelen.

Bel De Luisterlijn  of Bezoek de website

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.

Bron: nl.movember.com

Meer over: Depressie, Nieuws
Bijgewerkt: 5 november 2021