Te weinig psychiaters of te veel grote GGZ-instellingen?

psychiaters

De NOS becijferde dat er eind 2017 meer dan 663 vacatures voor psychiaters open stonden. GGZ-instellingen hebben steeds meer moeite om psychiaters en ander personeel blijvend aan zich te binden. Dokter Bosman heeft er wel een verklaring voor. De schaalvergroting is doorgeschoten en begint zijn tol te eisen.

Psychiaters in Nederland

Ons land telt zo’n 3700 psychiaters. Veel van hen zijn als zzp’er of ‘interimmer’ aan de slag. In de GGZ is het inmiddels een bekend probleem dat deze groep psychiaters niet in vaste dienst wil bij de GGZ-instellingen waar de meeste vacatures openstaan. En die vele onvervulde vacatures hebben een grote impact op cliënten. Steeds wisselende gezichten bij de behandeling en wachtlijsten die alsmaar langer worden zijn immers niet bevorderlijk voor de toestand van de kwetsbare cliëntengroep die een beroep doet op geestelijke gezondheidszorg.

Bedrijfsvoering en schaalvergroting

Nemen de psychiaters de verantwoordelijkheid jegens hun cliënten dan niet? Integendeel vindt Dokter Bosman. “Psychiaters willen cliënten juist tijd en aandacht geven, maar veel GGZ-instellingen zijn daarvoor te groot, te breed en te ingewikkeld geworden. Je ziet dat alles tegenwoordig draait om de bedrijfsvoering. Natuurlijk zijn er managers nodig, alleen niet zo veel. Er gaat veel tijd zitten in de administratie, tijd die beter besteed kan worden aan de zorg voor cliënten. De werkdruk neemt toe, mensen vallen uit en daarom zijn nieuwe collega’s nauwelijks te vinden.” Bosman maakt zich zorgen over de schaalvergroting in de GGZ. Hij wijst op de steeds verder uitdijende ggz-concerns, die door hun grootte ‘too big to fail’ zijn geworden.

Kleiner maar fijner

Volgens Bosman is het antwoord op het ‘tekort’ aan psychiaters heel eenvoudig: kleinschaligheid. Als psychiaters zich weer op hun cliënten kunnen richten, krijgen ze hun vrijheid terug en halen ze meer voldoening uit hun werk. Doordat ze met meer diverse problematiek te maken krijgen, wordt hun werk bovendien uitdagender en interessanter. Bij Dokter Bosman zorgen wij dan ook heel bewust voor een platte organisatie en flexibiliteit in onze organisatie. Zodra er een piek ontstaat in de vraag, kunnen we snel schakelen.”

Nog belangrijker is dat ook de cliënten gebaat zijn bij kleinschaligheid vindt Bosman: “Geestelijke gezondheidszorg wordt beter door klantgericht te werken, met korte lijnen en een persoonlijke aanpak. Door te kijken wat een cliënt echt nodig heeft en professionals hun werk te laten doen.”

Meer over: Ggz, Nieuws
Bijgewerkt: 12 januari 2018