Een nieuw ontwikkelde psychotherapie vermindert bij kinderen van 8-18 jaar de invloed van stemmen horen in hun hoofd. De therapie versterkt hun vaardigheden om met de stemmen om te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van Kim van Slobbe-Maijer, kinder- en jeugdpsychiater en onderzoeker bij het UMCG.

Stemmen in je hoofd 

Een auditieve hallucinatie is een term waarmee bedoeld wordt dat iemand iets hoort zonder dat daar geluid van buitenaf voor is. Het kan van alles zijn; van ondefinieerbare geluiden of gemompel tot duidelijke muziek en/of stemmen die spreken, fluisteren of schreeuwen. Als het ‘stemmen zijn die spreken’, heet dit auditief verbale hallucinaties of ‘stemmen horen’.

Onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer één op de acht jeugdigen iets hoort zonder geluid van buitenaf. Daarmee komt het vaker voor dan bij volwassenen of ouderen, waar het ongeveer bij 5% van de mensen voorkomt. Verder blijkt dat ongeveer een kwart (23.6%) van de jeugdigen die stemmen horen, zorg nodig hebben.

Meerdere psychiatrische aandoeningen

Het onderzoek laat zien dat jeugdigen die zelf hulp zoeken, in veel gevallen niet alleen veel last hebben van stemmen horen, maar ook lijden onder verschillende en vaak meerdere psychiatrische aandoeningen. Het is daarom belangrijk dat voor deze  jeugdigen een brede klinische screening krijgen. Hun behandeling moet zich volgens haar in eerste instantie richten op mogelijk onderliggende oorzaken en uitleg over auditieve hallucinaties.

Nieuwe therapie

Samen met collega’s en patiënten ontwikkelde Van Slobbe een nieuwe psychotherapie Sterker dan je Stemmen. Deze behandeling is bedoeld voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar die last hebben van stemmen horen ongeacht de onderliggende oorzaken. De therapie richt zich op het versterken van de vaardigheden om met stemmen horen om te kunnen gaan. Het doel is om begrip en controle over stemmen horen te vergroten, waardoor de invloed van het stemmen horen en het lijden afnemen. 

Effect

Uit haar onderzoek blijkt dat de invloed van stemmen horen bij de deelnemers inderdaad vermindert. Soms neemt het stemmen horen af of verdwijnt het zelfs, maar dit is geen doel op zich. Ook de behandelaren waren enthousiast, ook omdat de therapie goed toepasbaar is zonder uitgebreide training vooraf of supervisie gedurende de behandeling.

Bron: umcg.nl

Meer over: Ggz, Kinderen en Jeugd
Bijgewerkt: 30 september 2019