Breaking the cycle van kinderen van depressieve of angstige ouders

Depressies en angststoornissen komen veel voor en kunnen zeer ingrijpend zijn voor zowel de persoon zelf als zijn omgeving. In dit onderzoek aan het UMCG is onderzocht in hoeverre kinderen van depressieve of angstige patiënten kans hebben om zelf ook deze psychische aandoeningen te ontwikkelen.

Onderzoek

Uit het onderzoek van onderzoekster Havinga blijkt dat deze kinderen een aanzienlijke kans hebben om zelf ook soortgelijke problemen te krijgen. Op 20-jarige leeftijd bleek naar schatting 38 procent van deze groep kinderen al problemen te hebben, en op 35-jarige leeftijd was dit opgelopen naar 65 procent.

Problemen tijdens jongvolwassenheid

Vaak ontstaan de problemen tijdens de adolescentie of jongvolwassenheid. De meeste kinderen zochten uiteindelijk wel hulp, maar een deel van hen wachtte daar lang mee. De overdracht van de stoornissen van ouder op kind bleek niet geheel te voorkomen, maar het lijkt niet onmogelijk de kans hierop te verkleinen door tijdig ingrijpen.

Eerst stap in preventie

Het in beeld brengen van risicogroepen is een eerste belangrijke stap in preventie. Via de ouder die zelf wordt behandeld vanwege psychische problemen zijn deze kinderen relatief gemakkelijk te identificeren.

Eenmaal in beeld, kunnen GGZ-professionals ouders vragen hoe het gaat met de kinderen, ouderschap bespreekbaar maken en hen informeren over de mogelijkheden van ouderschapsondersteuning, preventie en behandeling. Op deze manier weten ouders de weg wanneer ze behoefte hebben aan ondersteuning of wanneer zich bij hun kinderen klachten voordoen.

Aandacht voor kind en ouderschap

Aandacht voor kinderen en ouderschap zou een standaard onderdeel moeten zijn van de dagelijkse behandelpraktijk binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ouders met psychische problemen kunnen terughoudend zijn in het vragen van ondersteuning bij de opvoeding en hulp voor hun kind. Schaamte, angst voor stigma of voor verlies van ouderlijk gezag kunnen dit veroorzaken. Actief aandacht hebben voor deze thema’s kan helpen om stigma en schaamte bij de ouder verminderen. Bovendien kan een goed functionerende gezinsomgeving het risico op het ontwikkelen van problemen juist verminderen.

Contact

Wat als je angst ervaart en het je leven belemmert? Misschien heb je dan wel te maken met een angststoornis. Worstel jij met angststoornissen en wil je graag in gesprek met een professional? Bel 088 226 76 26 of mail ons.

bron: umcg

Meer over: Angst, Depressie, Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 4 februari 2020