Burn-out en werkstress vaak verkeerd behandeld

burn-out

Werkstress en burn-out worden nog veel te vaak verkeerd behandeld. Een meer doeltreffende aanpak is nodig gericht op het voorkomen en verhelpen van stress op of door werk. Het percentage van de beroepsbevolking dat thuiszit of beduidend minder functioneert is nog steeds aan het stijgen, zonder ingrijpen is dit naar verwachting 25% in 2030.

Aanzienlijke stijging

In de afgelopen 20 jaar is het aantal gevallen van burn-out verdubbeld. Een kwart van de werkenden heeft regelmatig last van stressklachten, en burn-out is inmiddels beroepsziekte nummer één in ons land. Het aantal mensen dat last heeft van een burn-out loopt nog steeds hard op. 20 tot 25% van jongeren heeft last van stress en burn-out klachten. In het onderwijs heeft 20% last van vergelijkbare cijfers. Desondanks lijkt er nog weinig urgentie te zijn voor deze problematiek.

Mentale veerkracht

Het probleem rondom werkstress gaat niet om een teveel aan werk of stress, maar om te weinig hulpbronnen of buffers waarmee mensen zich kunnen verweren of opladen. Er moeten meer maatregelen getroffen worden om medewerkers te beschermen tegen burn-out, maar ook ter preventie van een burn-out. Hierbij hoort onder andere investeren in de kracht van de medewerkers, ruimte geven wanneer nodig en het gevoel dat mensen zelf invloed hebben op de eigen agenda. Een blijk van waardering en erkenning tonen is ook belangrijk. Het is belangrijk voor de werknemers om over voldoende mentale kracht te blijven beschikken, dit is te beïnvloeden door middel van voldoende energiebronnen, deze vormen een buffer tegen energienemers en dit op zijn beurt voorkomt uitval. Ook verhoogt het de energie, het werkvermogen en de prestaties. 

Contact

Heb je een vermoeden dat je kampt met een burn-out en wil je graag in gesprek met een professional? Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons. De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Bron: Arbounie.nl

Meer over: Burn-out, Kinderen en Jeugd, Nieuws
Bijgewerkt: 23 oktober 2019